Monthly Archives: January 2014

Rapport fra POP seminar i Paris 23. januar 2014

ANSES er de franske myndigheders Styrelse for fødevarer, Miljø og Arbejdsmiljø, som blev dannet i 2010 ved en fusion af to tidligere Styrelser. Anses hovedkvarter er i en forstad til Paris (Maisons-Alfort) og Styrelsen har omkring 700 medarbejdere. ANSES står for miljømonitering, undersøgelser af fødevarer, ernæring, lægemidler til dyr samt risikovurdering af kemikalier. Seminaret om…
Read More

Den dyrkede jord er en presset resource

En ny apport: "Assessing Global Land Use: Balancing Consumption with Sustainable Supply" er netop den 24. januar 2014 blevet udsendt af "the International Resource Panel". Rapporten beskriver, hvordan de forskellige dele af den landbaserede biomasse produktion og udnyttelsen af jordområder globalt kan udvikles i en mere bæredygtig retning. http://www.unep.org/resourcepanel/Portals/24102/PDFs//Full_Report-Assessing_Global_Land_UseEnglish_(PDF).pdf Specifikt diskuterer rapporten påvirkningerne fra den globale udvikling med…
Read More

Hvad er PCB?

  PCB (polychlorerede biphenyler) omfatter 209 forskellige chlorholdige congenere med forskellige fysisk-kemiske egenskaber, som afhænger af chlor-indhold og hvor chloratomerne er placeret på det det grundlæggende biphenyl molekyle. Mere end 100 af disse congenere blev tidligere fremstillet som kommercielle PCB blandinger. Den totale Verdensproduktion er blevet anslået til over 1 million tons. Det totale forbrug…
Read More

Aktionsværdier for PCB I indeklimaet

Sundhedsstyrelsen har samtidig genudsendt sine anbefalede aktionsværdier for PCB i indeluften for indeklimaet. PCB-niveauer over 3000 ng/m3 kræver øjeblikkelig intervention og PCB-niveauer mellem 300 og 3000 ng/m3 anses for en mulig sundhedsrisiko og nødvendiggør en plan for at bringe niveauerne ned.
Read More