Yearly Archives: 2015

Stormøde om PCB og Hundested Skole

Hundested Skole Den 7. december 2015 blev der afholdt et velbesøgt stormøde i Hundested Hallen om skolesammenlægninger i Halsnæs Kommune og PCB renovering af Hundested Skole. Programmet var: 19.00          Velkomst og præsentation af rammerne for mødet v/chef for BUL og ordstyrer, Henrik Reumert 19.05          Hvorfor valg af matrikel Lerbjerg som Hundested Skole under et tag v/direktør…
Read More

Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet

  Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet Denne digitale samling består af 92 fokusartikler offentliggjort første gang i tidsskriftet ”Arbejdsmiljø” i årene 1986-2004 og 7 artikelmanus, der ikke nåede at blive udgivet, da artikelserien blev stoppet i 2004. De første 68 artikler blev opdateret i 1996 og udgivet i et ringbind til ABF abonnenter. En…
Read More

Ny rapport om kemi i legetøj

Miljøstyrelsen har nyligt udgivet en rapport om CMR-stoffer i legetøj for børn. CMR-stoffer er prioritets kemikalier, som er enten carcinogener, mutagener eller toksiske for reproduktionen. Phthalater var ikke med i denne undersøgelse, men dækket af en anden MST rapport. Undersøgelsen omfattede 30 legetøjsprodukter indkøbt i butikker. Prøver udtaget fra 28 af disse produkter blev analyseret semi-kvantitativt for indhold af kemiske…
Read More

Renere luft giver sundere børn

Los Angeles området i Californien har i mange år været plaget af voldsom luftforurening fra trafikken, og  undersøgelser har vist at lungeudviklingen påvirkes og risikoen for astma øges blandt børn, der bor ved meget trafikkerede veje. Det er imidlertid blevet bedre i Los Angeles, idet luftkoncentrationen af NO2 og fine partikler (PM2,5) i løbet af…
Read More