Monthly Archives: January 2015

PCB rapport

Health Risks of PCB in the Indoor Climate in Denmark - background for setting recommended action levels health risk of PCB indoors final report
Read More

Store besparelser ved et reduceret forbrug af hormonforstyrrende stoffer

Nordisk Ministerråd har netop udsendt en ny rapport: "The Costs of inaction" - a  socioeconomic analysis of costs linked to effects of endocrine disrupting substances on male reproductive health. I rapporten skønnes det at det årligt koster EU-landene mere end 500 millioner Euro i tabt arbejdsevne og stigende sundhedsudgifter at befolkningen er udsat for hormonforstyrrende stoffer. Derfor kan det også…
Read More