Monthly Archives: November 2015

Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet

  Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet Denne digitale samling består af 92 fokusartikler offentliggjort første gang i tidsskriftet ”Arbejdsmiljø” i årene 1986-2004 og 7 artikelmanus, der ikke nåede at blive udgivet, da artikelserien blev stoppet i 2004. De første 68 artikler blev opdateret i 1996 og udgivet i et ringbind til ABF abonnenter. En…
Read More

Ny rapport om kemi i legetøj

Miljøstyrelsen har nyligt udgivet en rapport om CMR-stoffer i legetøj for børn. CMR-stoffer er prioritets kemikalier, som er enten carcinogener, mutagener eller toksiske for reproduktionen. Phthalater var ikke med i denne undersøgelse, men dækket af en anden MST rapport. Undersøgelsen omfattede 30 legetøjsprodukter indkøbt i butikker. Prøver udtaget fra 28 af disse produkter blev analyseret semi-kvantitativt for indhold af kemiske…
Read More