Monthly Archives: February 2016

Problematiske flammehæmmere i elektronik og elektriske produkter

Den 26. januar 2016 afholdt Teknologisk Institut (TI) i Taastrup i samarbejde med Miljøstyrelsen (MST) en velbesøgt "åben" workshop om: "Problematiske flammehæmmere i elektronik og elektriske produkter". Fokus for workshoppen var: • Hvorfor er halogenerede flammehæmmere problematiske? • Hvilke barrierer er der for at opfylde de gældende regler? • Afklaring af, hvilke stoffer der er i…
Read More

PCB og affaldsforbrænding

NIPSECT har udarbejdet et litteraturstudie for Miljøstyrelsen om, hvad der sker når PCB-holdigt affald tilføres konventionelle affaldsforbrændingsanlæg.  PCB Miljøstyrelsen tillader, at forbrændings egnet ikke-farligt PCB-holdigt affald (PCB-indhold < 50 ppm) forbrændes på konventionelle forbrændingsanlæg, hvor der er en dokumenteret røggastemperatur på min 850 oC. Der er på nuværende tidspunkt ikke miljømæssige begrundelser for at bruge en anden…
Read More