Monthly Archives: June 2017

Glycol ethere påvirker fosterhjernen

I en nyligt publiceret fransk kohorte undersøgelse (Beranger et al. 2017) blev der tidligt under graviditeten målt fem metabolitter af glycolethere i 90-100 % af alle urinprøver fra 204 mødre. Mødrenes børn blev senere i 6-års alderen undersøgt med nogle udviklings- og indlæringstest. Der blev konstateret en signifikant sammenhæng mellem de mest eksponerede mødres urinkoncentrationer af…
Read More

DEHP er fostermisdannende i mus

I de senere år har flere og flere undersøgelser vist, at den nu forbudte plastblødgører: Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), virker hormonforstyrrende og påvirker den mandlige reproduktion i negativ retning. Nu har en undersøgelse vist, at DEHP er stærkt fostermisdannende (”teratogenic”) i mus. Drægtige mus fik i dagene 7-16 i drægtighedsperioden med mavesonde tilført indtil 500 mg DEHP/kg kropsvægt…
Read More