Category Archives: affald

PCB og affaldsforbrænding

NIPSECT har udarbejdet et litteraturstudie for Miljøstyrelsen om, hvad der sker når PCB-holdigt affald tilføres konventionelle affaldsforbrændingsanlæg.  PCB Miljøstyrelsen tillader, at forbrændings egnet ikke-farligt PCB-holdigt affald (PCB-indhold < 50 ppm) forbrændes på konventionelle forbrændingsanlæg, hvor der er en dokumenteret røggastemperatur på min 850 oC. Der er på nuværende tidspunkt ikke miljømæssige begrundelser for at bruge en anden…
Read More