Category Archives: PCB

PCB og affaldsforbrænding

NIPSECT har udarbejdet et litteraturstudie for Miljøstyrelsen om, hvad der sker når PCB-holdigt affald tilføres konventionelle affaldsforbrændingsanlæg.  PCB Miljøstyrelsen tillader, at forbrændings egnet ikke-farligt PCB-holdigt affald (PCB-indhold < 50 ppm) forbrændes på konventionelle forbrændingsanlæg, hvor der er en dokumenteret røggastemperatur på min 850 oC. Der er på nuværende tidspunkt ikke miljømæssige begrundelser for at bruge en anden…
Read More

Stormøde om PCB og Hundested Skole

Hundested Skole Den 7. december 2015 blev der afholdt et velbesøgt stormøde i Hundested Hallen om skolesammenlægninger i Halsnæs Kommune og PCB renovering af Hundested Skole. Programmet var: 19.00          Velkomst og præsentation af rammerne for mødet v/chef for BUL og ordstyrer, Henrik Reumert 19.05          Hvorfor valg af matrikel Lerbjerg som Hundested Skole under et tag v/direktør…
Read More

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen om PCB i termoruder

Termoruder til vinduer og døre fremstillet for 40-50 år siden indeholdt PCB i fuge- og forsejlingsmasse. Disse termoruder har en begrænset levetid og bliver udskiftet ved renovering af bygninger. I den forbindelse kan der ske en forurening af miljøet, hvis bortskaffelsen ikke håndteres korrekt. Miljøstyrelsen har netop udsendt en Vejledning om håndtering af PCB-holdige termoruder udarbejdet af Grontmij…
Read More