Category Archives: Nyheder

En miljøfarlig vinter rose!

I Politiken lørdag den 9. februar 2019 var en af de sensationelle overskrifter: ”En rose udleder et kilo CO2 på vej til din buket”! Nu går Verden vist under! Det er naturligvis, fordi roserne enten flyves ind fra de varme lande i Afrika, og flyveturen betyder udledning af CO2 (og bl.a. NOx), eller produceres i…
Read More

Stråling fra mobiltelefoner er farligere end hidtil antaget!

Det amerikanske "National Toxicology Program (NTP)" har rapporteret resultater fra nogle nye dyreforsøg til belysning af sundhedseffekter af stråling fra mobiltelefoner. Det var et meget stort (3000 dyr), langvarigt (10 år) og dyrt (25 mio. $) forskningsprojekt. For nogle uger siden drøftede et ekspertpanel resultaterne, der viste at mobilstrålingen bl.a. var kræftfremkaldende i rotteforsøgene, men ikke…
Read More

Informationkampagne om fluorstoffer i udendørstøj

I mandags startede en informationkampagne initieret af Miljøstyrelsen med oplysning om at undgå udendørstøj med fluoralkylstoffer, fordi disse stoffer er miljøgifte. Jeg har hjulpet til med faglig viden. http://mst.dk/kemi/kemikalier/saerligt-for-borgere-om-kemikalier/kan-du-regne-med-jakken/
Read More