Category Archives: Nyheder

Stråling fra mobiltelefoner er farligere end hidtil antaget!

Det amerikanske "National Toxicology Program (NTP)" har rapporteret resultater fra nogle nye dyreforsøg til belysning af sundhedseffekter af stråling fra mobiltelefoner. Det var et meget stort (3000 dyr), langvarigt (10 år) og dyrt (25 mio. $) forskningsprojekt. For nogle uger siden drøftede et ekspertpanel resultaterne, der viste at mobilstrålingen bl.a. var kræftfremkaldende i rotteforsøgene, men ikke…
Read More

Informationkampagne om fluorstoffer i udendørstøj

I mandags startede en informationkampagne initieret af Miljøstyrelsen med oplysning om at undgå udendørstøj med fluoralkylstoffer, fordi disse stoffer er miljøgifte. Jeg har hjulpet til med faglig viden. http://mst.dk/kemi/kemikalier/saerligt-for-borgere-om-kemikalier/kan-du-regne-med-jakken/
Read More

EU forbud for PFOA offentliggjort

I nyheds bloggen fra december 2016 blev det oplyst at EU havde besluttet at forbyde produktion og anvendelse af perfluoroctanosyre (PFOA) (EC 206-397-9; CAS 335-67-1) og beslægtede stoffer, der bruges ved produktion af fluorpolymere, tekstiler, papir og brandslukningsskum, på grund af deres unikke egenskaber med høj stabilitet og ekstreme lave overfladespændinger/overfladeenergi. Nu den 13. juni 2017 har Europakommissionen…
Read More