Category Archives: indeklima

PCB-renoveringen af Frederiksberg Skole i Sorø har trukket ud.

I de år, hvor PCB især blev brugt i byggeriet (1965-1975), blev der opført mange nye skolebygninger og andre institutioner i Danmark. I de senere år er det blevet opdaget at mange af disse bygninger har betydelige PCB problemer. En af de første skoler, hvor man i 2009 opdagede svære PCB problemer, var Frederiksberg Skole…
Read More

Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdier for PCB i indeluften

I Tyskland blev der i 1996 indført anbefalede aktionsværdier for 24 timers indendørs udsættelse for PCB. Den årlige middelaktionværdi blev sat til 300 ng PCB/m3 med en intervention actionværdi på 3000 ng PCB/m3 (3 µg/m3). Disse PCB koncentrationer blev beregnet som summen af 6 udvalgte congenere (PCB6) multipliceret med en korrektionsfaktor på 5. Den toksikologiske baggrund…
Read More

Hvad er PCB?

PCB (polychlorerede biphenyler) familien består af 209 forskellige chlorerede PCB congenere med forskellige fysisk-kemisker egenskaber, der afhænger af chlor-indhold og den kemiske struktur. Disse PCB congenere har en relativ lav flygtighed, men især de lavtchlorerede congenere kan alligevel forekomme i målelige og farlige koncentrationer i indeluften. De tidligere markedsførte handelsprodukter var forskellige blandinger af mere end 100…
Read More

PCB i danske bygninger og indeluft

Den 17. december 2013 blev slutrapporten for en større undersøgelse af PCB i danske bygninger udsendt af Energistyrelsen. PCB blev brugt i maling og fugemasser i danske bygninger især i perioden fra 1965 til 1974. I henholdsvis 6, 11, 17 and 31 % af danske en-familie huse, lejligheder, private kontorer og skoler forekom PCB stadigvæk…
Read More