Category Archives: Nyheder

EU forbud for PFOA offentliggjort

I nyheds bloggen fra december 2016 blev det oplyst at EU havde besluttet at forbyde produktion og anvendelse af perfluoroctanosyre (PFOA) (EC 206-397-9; CAS 335-67-1) og beslægtede stoffer, der bruges ved produktion af fluorpolymere, tekstiler, papir og brandslukningsskum, på grund af deres unikke egenskaber med høj stabilitet og ekstreme lave overfladespændinger/overfladeenergi. Nu den 13. juni 2017 har Europakommissionen…
Read More

Miljøstyrelsen politianmelder Maersk Oil

I går den 10. august 2017 udsendte Miljøstyrelsen en pressemeddelelse om at de har besluttet at politianmelde Maersk Oil for i flere tilfælde i strid med havmiljølovens regler have udledt såkaldt "røde" ikke-tilladte kemikalier i forbindelse med olieindvindingen i Nordsøen. Maersk Oil har i den forbindelse sendt to redegørelser til Miljøstyrelsen. Den første i begyndelsen…
Read More

Glycol ethere påvirker fosterhjernen

I en nyligt publiceret fransk kohorte undersøgelse (Beranger et al. 2017) blev der tidligt under graviditeten målt fem metabolitter af glycolethere i 90-100 % af alle urinprøver fra 204 mødre. Mødrenes børn blev senere i 6-års alderen undersøgt med nogle udviklings- og indlæringstest. Der blev konstateret en signifikant sammenhæng mellem de mest eksponerede mødres urinkoncentrationer af…
Read More

DEHP er fostermisdannende i mus

I de senere år har flere og flere undersøgelser vist, at den nu forbudte plastblødgører: Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), virker hormonforstyrrende og påvirker den mandlige reproduktion i negativ retning. Nu har en undersøgelse vist, at DEHP er stærkt fostermisdannende (”teratogenic”) i mus. Drægtige mus fik i dagene 7-16 i drægtighedsperioden med mavesonde tilført indtil 500 mg DEHP/kg kropsvægt…
Read More