Category Archives: Polyfluoralkylforbindelser

Informationkampagne om fluorstoffer i udendørstøj

I mandags startede en informationkampagne initieret af Miljøstyrelsen med oplysning om at undgå udendørstøj med fluoralkylstoffer, fordi disse stoffer er miljøgifte. Jeg har hjulpet til med faglig viden. http://mst.dk/kemi/kemikalier/saerligt-for-borgere-om-kemikalier/kan-du-regne-med-jakken/
Read More

EU forbud for PFOA offentliggjort

I nyheds bloggen fra december 2016 blev det oplyst at EU havde besluttet at forbyde produktion og anvendelse af perfluoroctanosyre (PFOA) (EC 206-397-9; CAS 335-67-1) og beslægtede stoffer, der bruges ved produktion af fluorpolymere, tekstiler, papir og brandslukningsskum, på grund af deres unikke egenskaber med høj stabilitet og ekstreme lave overfladespændinger/overfladeenergi. Nu den 13. juni 2017 har Europakommissionen…
Read More

PFOA bliver forbudt i Europa

PFOA Den danske Miljøstyrelsen og det norske Miljødirektoratet har begge for kort tid siden annonceret at EU har besluttet at forbude stoffet perfluoroctansyre (PFOA) og dets derivater og stoffer der kan nedbrydes til PFOA, fx. 8:2 fluortelomere. Ialt vil forbuddet omfatte hundredvis af enkeltstoffer på markedet. Imidlertid træder forbuddet først i kraft i 2020, skønt den kemiske…
Read More

Skyldes fedmeepidemien miljøfaktorer?

Dette spørgsmål blev diskuteret på en temadag tirsdag den 25. marts med over 100 deltagere arrangeret af Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed i Eigtveds Pakhus i København. Fedme kan defineres som en unormal og sundhedsfarlig ophobning af overskudsfedt på grund af højere energiindtagelse end energiforbrug. Der er en sammenhæng mellem fedme og…
Read More