Category Archives: POP

Skyldes fedmeepidemien miljøfaktorer?

Dette spørgsmål blev diskuteret på en temadag tirsdag den 25. marts med over 100 deltagere arrangeret af Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed i Eigtveds Pakhus i København. Fedme kan defineres som en unormal og sundhedsfarlig ophobning af overskudsfedt på grund af højere energiindtagelse end energiforbrug. Der er en sammenhæng mellem fedme og…
Read More

PCB-renoveringen af Frederiksberg Skole i Sorø har trukket ud.

I de år, hvor PCB især blev brugt i byggeriet (1965-1975), blev der opført mange nye skolebygninger og andre institutioner i Danmark. I de senere år er det blevet opdaget at mange af disse bygninger har betydelige PCB problemer. En af de første skoler, hvor man i 2009 opdagede svære PCB problemer, var Frederiksberg Skole…
Read More

Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdier for PCB i indeluften

I Tyskland blev der i 1996 indført anbefalede aktionsværdier for 24 timers indendørs udsættelse for PCB. Den årlige middelaktionværdi blev sat til 300 ng PCB/m3 med en intervention actionværdi på 3000 ng PCB/m3 (3 µg/m3). Disse PCB koncentrationer blev beregnet som summen af 6 udvalgte congenere (PCB6) multipliceret med en korrektionsfaktor på 5. Den toksikologiske baggrund…
Read More

Rapport fra POP seminar i Paris 23. januar 2014

ANSES er de franske myndigheders Styrelse for fødevarer, Miljø og Arbejdsmiljø, som blev dannet i 2010 ved en fusion af to tidligere Styrelser. Anses hovedkvarter er i en forstad til Paris (Maisons-Alfort) og Styrelsen har omkring 700 medarbejdere. ANSES står for miljømonitering, undersøgelser af fødevarer, ernæring, lægemidler til dyr samt risikovurdering af kemikalier. Seminaret om…
Read More