Category Archives: Ressourcer

Den dyrkede jord er en presset resource

En ny apport: "Assessing Global Land Use: Balancing Consumption with Sustainable Supply" er netop den 24. januar 2014 blevet udsendt af "the International Resource Panel". Rapporten beskriver, hvordan de forskellige dele af den landbaserede biomasse produktion og udnyttelsen af jordområder globalt kan udvikles i en mere bæredygtig retning. http://www.unep.org/resourcepanel/Portals/24102/PDFs//Full_Report-Assessing_Global_Land_UseEnglish_(PDF).pdf Specifikt diskuterer rapporten påvirkningerne fra den globale udvikling med…
Read More