Category Archives: sundhedseffekter

Stråling fra mobiltelefoner er farligere end hidtil antaget!

Det amerikanske "National Toxicology Program (NTP)" har rapporteret resultater fra nogle nye dyreforsøg til belysning af sundhedseffekter af stråling fra mobiltelefoner. Det var et meget stort (3000 dyr), langvarigt (10 år) og dyrt (25 mio. $) forskningsprojekt. For nogle uger siden drøftede et ekspertpanel resultaterne, der viste at mobilstrålingen bl.a. var kræftfremkaldende i rotteforsøgene, men ikke…
Read More

Glycol ethere påvirker fosterhjernen

I en nyligt publiceret fransk kohorte undersøgelse (Beranger et al. 2017) blev der tidligt under graviditeten målt fem metabolitter af glycolethere i 90-100 % af alle urinprøver fra 204 mødre. Mødrenes børn blev senere i 6-års alderen undersøgt med nogle udviklings- og indlæringstest. Der blev konstateret en signifikant sammenhæng mellem de mest eksponerede mødres urinkoncentrationer af…
Read More

DEHP er fostermisdannende i mus

I de senere år har flere og flere undersøgelser vist, at den nu forbudte plastblødgører: Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), virker hormonforstyrrende og påvirker den mandlige reproduktion i negativ retning. Nu har en undersøgelse vist, at DEHP er stærkt fostermisdannende (”teratogenic”) i mus. Drægtige mus fik i dagene 7-16 i drægtighedsperioden med mavesonde tilført indtil 500 mg DEHP/kg kropsvægt…
Read More