DEHP er fostermisdannende i mus

I de senere år har flere og flere undersøgelser vist, at den nu forbudte plastblødgører: Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), virker hormonforstyrrende og påvirker den mandlige reproduktion i negativ retning. Nu har en undersøgelse vist, at DEHP er stærkt fostermisdannende (”teratogenic”) i mus. Drægtige mus fik i dagene 7-16 i drægtighedsperioden med mavesonde tilført indtil 500 mg DEHP/kg kropsvægt som opløst i majsolie.
DEHP

DEHP

I dyr eksponeret for ≥250 mg DEHP/kg blev der konstateret en signifikant øget dødelighed af fostrene samt alvorlige misdannelser af fostrenes lemmer (ekstra tæer, polydactyly) og hjernen med hjernemassen dannet udenfor kraniet (exencephaly). Allerede ved en udsættelse for 5 mg DEHP/kg kunne der desuden konstateres skadelige effekter på udviklingen af sædceller i testiklerne.

Undersøgelsen blev lavet af forskere fra det store, prestigefyldte, statslige institut: NIEHS (National Institute of Environmental Health Sciences) beliggende i Research Triangle Park i North Carolina, USA. Den nuværende direktør er fantastiske Linda Birnbaum.

niehs_building

Billede af NIEHS bygninger

NIEHS er det sted, hvor den nyligt afdøde, banebrydende danske genotoksikolog: Heinrich Malling (1931-2016), lavede sin vigtigste forskning i årene 1972-2004. I de meste af den periode var jeg i kontakt med denne legendariske person og besøgte ham 2 gange. Han var også på besøg i Danmark flere gange. Desuden var jeg tilfældigvis fra 1972-74 kemilærer for hans ældste datter Tove på Statsgymnasiet Schneekloths Skole.

Heinrich Malling

Billede af Heinrich Malling

Den 11-13. maj 1976 – for 41 år siden – afholdt NORDFORSK et nordisk symposium om organiske miljøgifte i vand i Visby på Gotland, Sverige.

Nordforsk symposie 1976

Ved symposiet holdt jeg et oversigtsforedrag om: ”Phthalater i miljøet”. Blandt andet nævnte jeg, at der var dyreforsøg, som viste at udsættelse af drægtige mus for selv små doser af phthalater (ftalater) resulterede i døde fostre. Dengang vidste man dog ikke så meget mere.

På basis af lighederne mellem strukturen af phthalater og det velkendte fostermisdannende lægemiddel: Thalidomid, tillod jeg mig dengang i foredraget at postulere eller forudsige, at phthalater sikkert også kunne fremkalde fostermisdannelser. Dette er nu endeligt blevet bevist. De to kemiske strukturer har ligheder:

PAE 1

Dialkylphthalat


thalidomid
 Thalidomid

Mit postulat vakte megen omtale i flere svenske aviser, og kritiske reaktioner kom fra plastindustrien, som var og stadig er den vigtigste forbruger af phthalater. De afviste naturligvis dengang som senere, at phthalater var sundhedsfarlige. Men efterhånden lagde stormen sig … som sædvanligt. Stockholm Universitet satte dog lidt forskning i gang og udviklede en kemisk analysemetode.

Vor forskning blev fulgt op ved, at de danske myndigheder foreslog phthalater optaget på de “sorte lister” i Østersøkonventionen og i EF’s Rammedirektiv for vandmiljøet. Der var imidlertid for stor modstand fra de andre lande til, at det kunne lykkes. Danmark var for tidligt ude. Nutildags er de fleste lande enige om, at phthalater er en farlig stofgruppe.

This post is also available in: English

No Comments Yet.

Leave a comment