En miljøfarlig vinter rose!

I Politiken lørdag den 9. februar 2019 var en af de sensationelle overskrifter: ”En rose udleder et kilo CO2 på vej til din buket”! Nu går Verden vist under!

Det er naturligvis, fordi roserne enten flyves ind fra de varme lande i Afrika, og flyveturen betyder udledning af CO2 (og bl.a. NOx), eller produceres i drivhuse typisk i Holland, der kræver opvarmning på denne tid af året.

Der er nogle misforståelser og savnes en hel del relevante oplysninger i Politikens overfladiske artikel.

For det første optager roserne en lille smule CO2 under væksten. Den jord roserne vokser i afgiver desuden klimagassen N2O. Det er ligesom med de unge poder, der strør om sig med lattergasampuller på gaderne!

For det andet er det ikke rumfanget, men vægten, der koster brændstof under flyrejsen, og dette brændstof skal især allokeres til passagererne, idet flyet normalt ikke flyver uden. Men der er også transport af roserne fra dyrkningsstedet og til lufthavnen, som skal lægges til.

For det tredje vil den alternative transport af roser med lastbil uden passagerer fra Holland formentlig udlede mere CO2 per rose end flytransport fra Afrika allokeret korrekt.

For det fjerde siger alle normalt, inklusive Politikens skribenter, at den bedste Ulandshjælp er at købe Ulandenes produkter. Hvordan kan vi købe roser fra Afrika uden at sende dem med fly? Skibstransport er mere miljøvenligt, men så skal vi jo først frysetørre roserne?

For det femte, så har tænketanken Concito og dens medarbejdere i forbindelse med tankearbejdet med analysen og trykningen af rapport brugt en masse energi, og Politiken og dens redaktører og skribenter har også svedt under arbejdet og trykningen af avissiden og distributionen bagefter koster også energi. Alt skal tælles med! Også skjortevask og habitrens, samt ventilation af redaktionslokalerne.

Et menneske udånder hver dag gennemsnitsligt 0,7 kg CO2, som dannes ved kroppens forbrænding, og når man anstrenger sig og sveder, udledes naturligvis mere. Dette betyder, at alene den danske befolkning hver dag udånder og forurener med omkring 4000 tons CO2. På årsbasis bliver det til næsten 1,5 millioner tons CO2. Det kan man få mange roser for! Dertil kommer emission af en individuel mængde af CH4 (methan), der er en endnu stærkere drivhusgas end CO2! Her er vore mange kæle- og husdyrene dog endnu værre og en forfærdelig klimakatastrofe!

Jeg havde overvejet at indsende dette indlæg som læserbrev til Politiken, men afstod, da jeg tvivler på det ville blive optaget. Avisen har nemlig ikke humor, undtagen på bagsiden!

No Comments Yet.

Leave a comment