EU forbud for PFOA offentliggjort

I nyheds bloggen fra december 2016 blev det oplyst at EU havde besluttet at forbyde produktion og anvendelse af perfluoroctanosyre (PFOA) (EC 206-397-9; CAS 335-67-1) og beslægtede stoffer, der bruges ved produktion af fluorpolymere, tekstiler, papir og brandslukningsskum, på grund af deres unikke egenskaber med høj stabilitet og ekstreme lave overfladespændinger/overfladeenergi.

Nu den 13. juni 2017 har Europakommissionen offentliggjort FORORDNING (EU) 2017/1000  om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår perfluoroctansyre (PFOA), salte heraf og PFOA-beslægtede stoffer.

PFOA

PFOA

Denne forordning er temmelig kompliceret og omfatter udover PFOA mange beslægtede stoffer, og forbuddet har mange undtagelser.

Stoffer omfattet:

 1. PFOA med formlen C7F15-COOH.
 2. Alle beslægtede stoffer (inklusive dets salte og polymere) som har en liniær eller forgrenet perfluorheptyl kæde med formlen [C7F15-] direkte tilknyttet til et andet carbon atom, som et af de strukturelle elementer. Derfor er alle funktionelle derivater af carboxylsyren, fx. estere og amider, inkluderet. I praksis er derfor alle eksisterende og ikke-eksisterende molekyler indeholdende en perfluorheptyl gruppe knyttet til carbon omfattet.
 3. Alle beslægtede stoffer (inklusive salte og polymere) der har en liniær eller forgrenet perfluoroctyl gruppe med formlen [C8F17-] som et af de strukturelle elementer. Her er fluorcarbonkæden et carbon atom længere, og syren er perfluornonansyre (PFNA). Imidlertid er PFNA ikke omfattet af forordningen. Undtaget er også [C8F17-] halogenider og alle derivater med det strukturelle element [C9F19-]. Denne del af lovgivningen er beregnet på at omfatte alle 8:2 fluortelomere med det strukturelle element [C8F17CH2CH2-] af hvilke der er utallige. Disse fluortelomere kan nedbrydes til både PFOA og PFNA i organismer og miljø.

PFNA

PFNA

Eksempler på 8:2 Fluortelomere:

CAS 678-39-7                                8:2 Fluortelomeralkohol

CAS 2043-53-0                             8:2 Fluortelomeriodid

CAS 27905-45-9                           8:2 Fluortelomeracrylat

CAS 1996-88-9                             8:2 Fluorotelomermethacrylat


8 2 fluortelomer alcohol

8:2 Fluortelomeralkohol

Generelt forbud:

De omfattede stoffer må fra 4. juli 2020 ikke blive:

 1. Fremstillet eller markedsført som stoffer i sig selv.
 2. Anvendt i produktionen af andre stoffer.
 3. Markedsført som bestanddel af andre stoffer, blandinger eller artikler i en koncentration på ≥ 25 ppb af PFOA (inkl. salte) og på ≥ 1000 ppb af summen af PFOA beslægtede stoffer. Undtaget er artikler og blandinger af brandslukningskum  markedsført før 4. juli 2020.

Forsinkelse af ikrafstræden:

Forbuddet er udsat indtil 4. juli 2022 for anvendelser i:

 1. Udstyr der anvendes til fremstilling af halvledere.
 2. Latex-baserede trykfarver.

Forbuddet er udsat indtil 4. juli 2023 for anvendelser i:

 1. Tekstiler der anvendes til at beskytte arbejdere sundhed og sikkerhed.
 2. Membraner beregnet til brug:
  1. I medicinske tekstiler,
  2. I filtre til vandbehandling,
  3. Ved produktionsprocesser, og
  4. Ved spildevandsbehandling.
 3. Plasma nano-coating.

Forbuddet er endvidere udsat indtil 4. juli 2032 for:

 1. Medicinsk udstyr andet end implanterbart udstyr. Produktion of implanterbart medicinsk udstyr er fuldstændigt undtaget for Forordningen.

Andre undtagelser:

 1. PFOS og derivater. [Da disse stoffer er omfattet af gældende lovgivning.]
 2. Forekomst som uundgåelige biprodukter fra fremstillingen af fluorstoffer med en carbon kæde ≤ 6 atomer.
 3. Stoffer som skal bruges eller er brugt som et transporteret isoleret mellemprodukt.
 4. Fotografisk coating af film, papir eller printplader.
 5. Foto-litografiske processer for fremstilling af halvledere eller ved ætsningsprocesser af sammensatte halvledere.
 6. Blandinger af koncentreret brandslukningskum markedsført før 4. juli 2020, og som er beregnet på selvstændigt brug eller bruges ved fremstilling af andre blandinger af brandslukningskum , under forudsætning af, at hvis brandslukningskummet anvendes til trænings formål, så skal udslip til miljøet minimeres og spild skal opsamles og bortskaffes sikkert.

Min vurdering:

Denne regulering af PFOA og beslægtede stoffer er, ligesom den tidligere regulering for PFOS, meget svag, og den vil ikke resultere i en væsentlig reduktion af udsættelsen af mennesker og miljø for disse meget farlige stoffer i Europa. Den vil give den mindre seriøse industri frie hænder til at producere og markedsføre obsolete produkter. Stort set alle tidligere og nuværende industrielle anvendelser af PFOA og beslægtede stoffer vil få lov til at fortsætte, i hvert fald i en række år.

Forordningen vil hovedsagelig få en effekt på fremtidige forbruger produkter, såsom udendørstøj, hvor PFOA og beslægtede stoffer dog allerede er blevet udfaset frivilligt af de fleste procenter.

Der er overhovedet ingen grund til at lave dette  forbud så slapt med unødvendige undtagelser og sen ikrafttræden. For hele den seriøse verdensomspændende fluorstof industri stoppede i 2015 produktionen af PFOA og andre C8-fluorstoffer efter en aftale fra 2008 med den amerikanske miljøstyrelse, US EPA .

Det er meget sørgeligt, at EU reagerer som en papirtiger, når det drejer sig om at beskytte den europæiske befolkning og miljøet mod miljø-og sundhedsfarlige stoffer, som de snakker so meget om, at de vil beskytte, men i realiteten gør meget lidt for og meget sent.

This post is also available in: English

No Comments Yet.

Leave a comment