Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet

 

Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet

Denne digitale samling består af 92 fokusartikler offentliggjort første gang i tidsskriftet ”Arbejdsmiljø” i årene 1986-2004 og 7 artikelmanus, der ikke nåede at blive udgivet, da artikelserien blev stoppet i 2004.

De første 68 artikler blev opdateret i 1996 og udgivet i et ringbind til ABF abonnenter. En digital version med de første 88 opdaterede artikler blev udgivet som CD af ABF i 2003. Senere blev 4 artikler udgivet i Arbejdsmiljø.

Artiklerne er udarbejdet af Allan Astrup Jensen – i nogle få tilfælde med hjælp af kollegaer fra Arbejdsmiljøinstituttet. Samlingen, der bortset fra trykfejl og lignende er uredigeret siden 2004, blev lagt på www.nipsect.dk i november 2015.

Selvom der er gået 11 år, så er artiklerne fagligt set relativt tidsvarende. Der er siden dog kommet væsentlig ny viden om nogle stoffer, fx bisphenol A. Værre er, at der er anvendt det gamle EU klassificering- og mærkningsystem, som nyligt er blevet erstattet af det globale CLP-system. Information om dette nye system findes på www.mst.dk og www.echa.europa.eu.

Samlingen kan hentes her: Fokus på farlige stoffer – alle 99

INDHOLD

Fokus nr.                       Side nr.

 1. Benzen 2
 2. Methylenchlorid 6
 3. Hexan 9
 4. Styren 12
 5. Trichlorethylen 16
 6. Perchlorethylen 19
 7. Diisocyanater 22
 8. Acrylonitril 30
 9. Butadien 33
 10. Formaldehyd 35
 11. Hydrazin 41
 12. Chlormyresyreestere 46
 13. Acetaldehyd 49
 14. Chrom 53
 15. Trichlorethan 62
 16. Toluen 65
 17. NTA 68
 18. Dimethylformamid 71
 19. Methylethylketon 76
 20. Chloroform 78
 21. Acetone 81
 22. Methylisobutylketon 83
 23. Diacetonealkohol 86
 24. Dichlofluanid 88
 25. Chlorfluorcarboner 91
 26. Atrazin og Simazin 97
 27. Kerb og Roundup 101
 28. Xylener 106
 29. Dioxan 111
 30. Phenol 113
 31. Ethylacetat 117
 32. Phthalater 119
 33. Methanol 128
 34. Naphthalen 131
 35. Glycoler 134
 36. Glycolethere 138
 37. Acrylamid 148
 38. Vinylacetat 152
 39. Hydroquinon 155
 40. Ethylenoxid 159
 41. Propylenoxid 162
 42. Dimethylsulfoxid 165
 43. Isophoron 168
 44. Heptan 170
 45. Diethylether 173
 46. Acetonitril 175
 47. Pyridin 177
 48. Tetrahydrofuran 180
 49. Nitrobenzen 182
 50. Anilin 184
 51. Carbondisulfid 187
 52. Propylalkoholer 190
 53. Butylalkoholer 193
 54. Epichlorhydrin 197
 55. Acrolein 200
 56. Ammoniak 202
 57. Glutaraldehyd 205
 58. Cyclohexanoner 208
 59. Propylacetater 212
 60. Ethanolaminer 214
 61. Butylacetater 222
 62. Allylalkohol 225
 63. Piperazin 227
 64. N-Methylpyrrolidon 229
 65. Isopren 232
 66. Chloropren 234
 67. Methylchlorid 236
 68. Cycloalkaner 239
 69. Cresoler 243
 70. Methyl-tert-butylether 246
 71. Myresyre 249
 72. Limonen 252
 73. Nitrogenoxider 255
 74. Morpholin 260
 75. Furan og derivater 263
 76. Cyclohexanoler 267
 77. Benzylalkohol og estere 269
 78. Cumen 272
 79. Carbonoxider 278
 80. Phosphorchlorider 284
 81. Svovldioxid 287
 82. Catechol og resorcinol 291
 83. Chlor 293
 84. Borsyre og borforbindelser 302
 85. Bisphenol A 309
 86. Decalin 312
 87. Hydrogensulfid 315
 88. Phosgen 319
 89. Organiske tinforbindelser 322
 90. Propylencarbonat 333
 91. Benzylchlorid og beslægtede stoffer 335
 92. Dimethylsulfat 338
 93. Ozon 340
 94. Phosphin 343
 95. Cyanider 349
 96. Nitroalkaner 353
 97. Nonylphenol og beslægtede stoffer 358
 98. Phenylendiaminer 362
 99. Acetylacetone 370

 

No Comments Yet.

Leave a comment