Miljøstyrelsen politianmelder Maersk Oil


miljoestyrelsenmails

I går den 10. august 2017 udsendte Miljøstyrelsen en pressemeddelelse om at de har besluttet at politianmelde Maersk Oil for i flere tilfælde i strid med havmiljølovens regler have udledt såkaldt “røde” ikke-tilladte kemikalier i forbindelse med olieindvindingen i Nordsøen.

MO logo

Maersk Oil har i den forbindelse sendt to redegørelser til Miljøstyrelsen. Den første i begyndelsen af juli måned og den anden 7. august. Disse redegørelser er ikke offentliggjorte, men oversendt til Folketinget.

På baggrund af oplysningerne i redegørelserne har Miljøstyrelsen fundet grund til at politianmelde Maersk Oil. Det fremgik ikke af pressemeddelelsen, hvilke oplysninger Miljøstyrelsen her henviser til.

De to ulovlige kemikalier Mærsk har anvendt er ifølge Danmarks Radio: WT-1099 og Scavtreat.

WT-1099, bruges til at fjerne olie fra vand, før vandet udledes til havet. Der er ikke tilgængelige oplysninger om den anvendte mængde WT-1099. Mærsk stoppede brugen af dette produkt før 1. juni 2017. Der er ikke oplysninger om hvad Mærsk bruger istedet.

ethylenglycol

Ethylenglycol

WT-1099 består udover vand af 10-30% ethylenglycol, <1% acrylsyre (CH2=CHCOOH) og <0,1 % natriumhydroxid (NaOH).

Det er usandsynligt, at udledning af denne stofblanding af letnedbrydelige og vandopløselige stoffer i disse koncentrationer kan have skadelig effekt på havmiljøet, så forbuddet er teoretisk og uforståeligt.

Scavtreat bruges til at fjerne den stærkt lugtende og giftige gas, svovlbrinte/hydrogensulfid (H2S) fra olie og gas, der hentes op af Nordsøen. Desuden forebygger kemikaliet eksplosionfare på platformene. Mærsk har udledt 35.106 ton af kemikaliet Scavtreat i Nordsøen fra 2012 til 2016. Udledningen blev stoppet den 1. juli 2017. Et nyt mindre farligt men ukendt alternativt kemikalie blev taget i brug den 19.juni 2017.

Scavtreat indeholder komponenten BAC50, der er mere miljøskadelig, end Mærsk tilsyneladende har oplyst til myndighederne, og 42 ton af BAC50 er angiveligt udledt i Nordsøen i årene 2012-2016.

benzalkoniumchlorid

Benzalkoniumchlorid

BAC50 er en teknisk 50 % opløsning af benzalkoniumchlorid (Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid) i vand, der er et kvaternært ammoniumsalt, som virker desinficerende og er et biocid til at bekæmpe bl.a. alger.

l_UI3pogLG_bac-50-web

BAC50 forhandles i dunke.

Det fremgår ikke af pressen, hvilken koncentration af BAC, der er i Scavtreat, men formentlig er der kun tale en 1- 2 % koncentration af BAC for at forhindre algevækst svarende til, hvad der er i rengøringsmidlet Rodalon®, som de fleste husstande formentlig benytter til at desinficere køleskabe og fjerne mug på badeværelser.

rodalon

Rodalon til brug i husholdninger

BAC50 er derfor blot et af flere udgangstoffer til fremstilling af Scavtreat. Det er derfor ikke BAC50, der udledes, men en fortynding!

Når BAC i en koncentration på måske 2% kommer ud i havvandet vil det hurtigt fortyndes yderligere og nedbrydes let, og det vil ikke sprede sig særlig langt eller være farligt for havmiljøet generelt. Lokalt vil nogle alger dø, men dem er der jo allerede for mange af om sommeren i de danske havområder.

Problemet er tilsyneladende opstået ved at leverandøren af Scavtreat har ændret sammensætningen af et produkt, som Mærsk bruger til en vigtig proces, uden at man har været klar over, at stoffet ikke var omfattet af Mærsk’s udledningstilladelse.

Det er klart, at Miljøstyrelsen skal påtale, hvis Mærsk overtræder deres godkendelse, men her er der som anført tale om en bagatel/formalitet, som ikke er værd at ulejlige politiet med i disse tider, hvor etaten er så presset mandskabsmæssigt.

Hvis Mærsk havde søgt om tilladelse til at bruge og udlede Rodalon havde de vel fået den uden videre?

Sagen oser af politik. Der er masser af vigtigere sager, som Miljøministeriet kunne tage sig af.

No Comments Yet.

Leave a comment