Ny rapport om kemi i legetøj

toy bear

Miljøstyrelsen har nyligt udgivet en rapport om CMR-stoffer i legetøj for børn.

CMR-stoffer er prioritets kemikalier, som er enten carcinogener, mutagener eller toksiske for reproduktionen. Phthalater var ikke med i denne undersøgelse, men dækket af en anden MST rapport.

Undersøgelsen omfattede 30 legetøjsprodukter indkøbt i butikker. Prøver udtaget fra 28 af disse produkter blev analyseret semi-kvantitativt for indhold af kemiske stoffer ved hjælp af gas-chromatografi/masse-spektrometri (GC/MS) og røntgen diffraktion (XRD).

På baggrund af disse indledende analyser blev 24 CMR-stoffer udvalgt til en specifik kvantitativ analyse med GC/MS. Resultatet var at indholdet af CMR-stoffer generelt var meget lavt (<1000 mg/kg), og grænseværdierne for hvert enkelt CMR-stof i legetøj var ikke overskredet.

En specifik sundhedsvurdering blev desuden udført for følgende 10 CMR-stoffer:

 • Anilin (CAS no. 62-53-3)
 • Butyleret hydroxytoluen (BHT; CAS no. 128-37-0)
 • Dimethyltindichlorid (CAS no. 753-73-1)
 • Ethylbenzen (CAS no. 100-41-4)
 • Formaldehyd (CAS no. 50-00-0)
 • 2-Mercaptobenzothiazol (CAS no. 149-30-4)
 • Phenylisocyanat (CAS no. 103-71-9)
 • Styren (CAS no. 100-42-5)
 • o-Toluenesulfonamid (CAS no. 88-19-7)
 • p-Toluenesulfonamid (CAS no. 70-55-3)

Eksponeringsscenarier blev udarbejdet for 11 legetøjsprodukter, som indeholdt nogle af de CMR-stoffer udvalgt til sundhedsvurdering. Migrationsanalyser med kunstig sved og spyt viste ingen migration af anilin eller dimethyltindichlorid i løbet af testen (60 min.).

Resultaterne af migrationanalyserne blev brugt til at udvikle detaljerede eksponeringsscenarier for børn henholdsvis 3–6 måneder gamle, 1–3 år gamle og 3–6 år gamle.

Rapportens overordnede konklusion var at:

 • CMR-stoffer findes i en lang række legetøjsprodukter, men i koncentrationer under grænseværdierne.
 • Sundhedsvurderingen af de 10 CMR-stoffer, som forekom i de højeste koncentrationer i de 11 udvalgte legetøjsprodukter, kunne ikke identificere nogen signifikant sundhedsfare – selv i de værste tilfælde.

Det skal imidlertid tages i betragtning at det var et meget begrænset antal og typer af legetøjs produkter, der blev undersøgt, så resultaterne behøver ikke at være repræsentative for markedet.

EU Kommissioner et “Rapid alert system for non-food dangerous products  (RAPEX)“. Deres database lister omkring 154 legetøjsprodukter med indhold af CMR-stoffer andre end phthalater. Mere end 77% af disse produkter blev produceret i Asien og hovedsageligt i Kina.

This post is also available in: English

No Comments Yet.

Leave a comment