PFOA bliver forbudt i Europa

pfoa

PFOA

Den danske Miljøstyrelsen og det norske Miljødirektoratet har begge for kort tid siden annonceret at EU har besluttet at forbude stoffet perfluoroctansyre (PFOA) og dets derivater og stoffer der kan nedbrydes til PFOA, fx. 8:2 fluortelomere. Ialt vil forbuddet omfatte hundredvis af enkeltstoffer på markedet.

Imidlertid træder forbuddet først i kraft i 2020, skønt den kemiske industri for længe side lovede den amerikanske miljøstyrelse EPA at stoppe anvendelsen af alle C8-polyfluoralkylstoffer, som PFOA tilhører, i 2015.

Den nuværende anvendelse af PFOA og beslægtede stoffer vurderes til at være meget lille, så forbuddet kunne uden større problemer træde i kraft meget før.
8-2-fluortelomer-acrylate

8:2 Fluortelomer acrylat

De forbudte stoffer blev brugt som overfladeaktive stoffer og til afvisning af vand, fedt og snavs som impregnering af altvejrsjakker, fodtøj, bilindtræk  og emballage til fødevarer og foderstoffer. Andre anvendelser var fx. i brandslukningskum og ved fremstilling of fluoropolymers.  stofferne produceres og anvendes især i Asien og kommer til Europa fx. i importerede tekstil artikler.

PFOA blev bl.a. benyttet som alternativ til til perfluoroctansulfonsyre (PFOS), som blev forbudt i 2008. Alternativer til PFOA er allerede på markedet. Det er mest analoge stoffer med en kortere fluoralkylkæde. Disse substitutter er imidlertid mistænkt for at have lignende skadevirkninger.

PFOA og dets salte er meget persistente og and vandopløselige stoffer, der kan transporteres vidt omkring med havstrømme. Nogle af PFOA dereivaterne er kovalente og flygtige forbindelser, der kan langtransporteres  med vinden og endda ende op i det Arktiske miljø med de følsomme økosystemer.

PFOA ophobes (bioakkumulerer) i dyr og mennesker og opkoncentreres gennem fødekæderne. Mennesker er fortrinsvis udsat for disse stoffer fra maden, drikkevandet og fra afgivelse fra imprægneret fødevareemballage og tøj. Efterhånden kan PFOA måles i alle menneskers blod og i modersmælk. PFOA er bl.a. hormonforstyrrende, kan nedsætte frugtbarheden og muligvis fremkalde kræft.

Risikoen ved PFOA er også blevet diskuteret ved møder i Stockholm Konventionen, og PFOA forventes at blive klassificeret som et POP-stof og sort-listet der næste år.

PFOA har tidligere været diskuteret som nyhed her på siden den 9. marts 2014, da et norsk forbud mod PFOA in tekstiles blev omtalt.

This post is also available in: English

No Comments Yet.

Leave a comment