Renere luft giver sundere børn

Los Angeles området i Californien har i mange år været plaget af voldsom luftforurening fra trafikken, og  undersøgelser har vist at lungeudviklingen påvirkes og risikoen for astma øges blandt børn, der bor ved meget trafikkerede veje. Det er imidlertid blevet bedre i Los Angeles, idet luftkoncentrationen af NO2 og fine partikler (PM2,5) i løbet af de seneste 15-20 år er faldet med henholdsvis 33 og 47%.

Læger fra University of Southern California har nu undersøgt lungeudviklingen hos mere end 2000 børn i voksealderen (11-15 år gamle) fra samme område og i samme tidsperioder. Det viste sig, at hvor 7,9% af de 15-årige i 1998 havde nedsat lungefunktion, så var det kun 3,6% af de 15-årige i 2011, der havde lignende problemer. Forbedringen var særlig stor for børn med astma.

Dette eksempel viser at det er samfundsmæssigt klogt og kan betale sig at bekæmpe luftforureningen fra trafikken. Undersøgelsen er publiceret i New England Journal of Medicine.

This post is also available in: English

No Comments Yet.

Leave a comment