Stråling fra mobiltelefoner er farligere end hidtil antaget!

Det amerikanske “National Toxicology Program (NTP)” har rapporteret resultater fra nogle nye dyreforsøg til belysning af sundhedseffekter af stråling fra mobiltelefoner. Det var et meget stort (3000 dyr), langvarigt (10 år) og dyrt (25 mio. $) forskningsprojekt.

For nogle uger siden drøftede et ekspertpanel resultaterne, der viste at mobilstrålingen bl.a. var kræftfremkaldende i rotteforsøgene, men ikke i forsøgene med mus.

I udsatte rotter var der klar evidens for en øget forekomst af ondartede svulster i nervevæv i hjertet (malignant schwannomas) og andre hjerteskader (cardiomyopati). Der var desuden nogen evidens for hjernesvulster.

Forsøgsdyrene blev eksponeret for mobilstrålingen i special-designede forsøgskamre og udsat i 10-min. intervaller i 9 timer per dag. De laveste eksponeringsniveauer i forsøggene svarede til de højeste tilladte niveauer.

Ekspertpanelet konkluderede at resultaterne ikke direkte kunne overføres til mennesker, men at resultaterne gav anledning til at være mere på vagt overfor udsættelse for mobilstråling.

No Comments Yet.

Leave a comment