Publications

Publications: Allan Astrup Jensen

 1. Jensen AA, Damhus T. Fluor i drikkevandet. NOAH 1972; (17):12-15.
 2. Jensen AA. Nitrit. NOAH 1973; (23/24):24-25.
 3. Jensen AA. Levnedsmiddelfarver. NOAH 1973; (23/24):26-28.
 4. Jensen AA. Kosmetik til hus og have. Natur og Miljø 1974; (2):19-21.
 5. Jensen AA. Det naturlige kviksølv. Panda-Nyt 1975; (1): 16.
 6. Grandjean P, Jensen AA. Miljøgift-information. En vejledning udarbejdet af en nordisk arbejdsgruppe for saglig information om miljøgifte. København: Hygiejnisk Institut, Københavns Universitet, 1976.
 7. Jensen AA. Ozon. Dansk Kemi 1976;57:256-62.
 8. Jensen AA. Phthalater i Miljøet. I Organiska miljögifter i vatten. Tolfte Nordiska Symposiet om Vattenforskning, Visby 11-13 maj 1976. Helsingfors: Nordforsk Miljövårdssekretariatet, 1976. 463-470.
 9. Jensen AA. Østersøens sæler kan ikke formere sig. Panda-Nyt 1977; (1):7-8.
 10. Jensen AA. Dioxiner – toksikologiske aspekter. I: Dioxiner – rapport fra en arbejdsgruppe. København: Miljøstyrelsen, 1977. 35-50.
 11. Jensen AA (ed.). Hårfarver – rapport fra en arbejdsgruppe. København: Miljøstyrelsen, 1977.
 12. Jensen AA. Febertermometre – et forureningsproblem. Arch Pharm Chem 1977; 84: 25-30.
 13. Jensen AA. Febertermometre – et forureningsproblem. Tidskr Dan Sygehuse 1977; 53: 56-58.
 14. Jensen AA. Verdens mest avancerede kemikalielovgivning. Teknik og Miljø 1977; 5: 2-4.
 15. Jensen AA. Farlige stoffer i kosmetik. I: Kvindens Hvem Hvad Hvor 1978. København: Politikens Forlag, 1978. 177-197.
 16. Jensen AA. Kontrol med miljøgifte. I: Kongresberetning 10. Nordiske kongres for lærere i matematik, fysik og kemi. Odense 29. juli-1. August 1978. København: Matematiklærerforeningen og Foreningen af Fysisk- og kemilærere ved Gymnasier og Seminarier, 1978. 177-97.
 17. Jensen AA. Kontrol med miljøgifte. Farm Tid 1978; 88: 989-997.
 18. Jensen AA, Autrup H. Kemiske carcinogener – kræftsygdomme I. Dansk Kemi 1978;59:404-409.
 19. Jensen AA, Autrup H. Kemiske carcinogener – kræftsygdomme II. Dansk Kemi 1979;60:26-28.
 20. Jensen AA, Autrup H. Kemiske carcinogener – kræftsygdomme III. Dansk Kemi 1979;60:137-140.
 21. Jensen AA. Skyldes hvert tredje kræftdødsfald arbejdsmiljøet? Kronik i dagbladet Information, 27. juli, 1979.
 22. Jensen AA. Kræftfaktorer i dagligdagen: Hvor findes de, og hvad kan vi gøre for at undgå dem? Kræftens bekæmpelse 1979; (6): 2-3.
 23. Jensen AA. Frigørelse af metaller ved kulfyring. Teknik og Miljø 1979; 7: 2-4.
 24. Jensen AA (ed). Cadmiumforurening. En rapport fra en arbejdsgruppe. København: Miljøstyrelsen, 1980.
 25. Jensen AA. Cadmiumforurening – et voksende problem i Danmark. Stads- og havneingeniøren 1981; 70: 162-165.
 26. Clausen J, Jensen AA, Nielsen B, Pedersen FB. Giftige sporstoffer i drikkevandet og dialysebehandling. Ugeskrift for Læger 1982; 144: 1173-1175.
 27. Jensen AA. Melanoma, fluorescent lights and polychlorinated biphenyls (letter). Lancet 1982;II: 935.
 28. Jensen AA, Jørgensen K, Polychlorinated Terphenyls (PCTs) Uses, Le­vels and Biological Ef­fects. Sci Total Environ 1983; 27: 231-250
 29. Jensen AA. Chemical Contaminants in Human Milk. Residue Rev 1983; 8­9: 1-128
 30. Hansen KS, Jensen AA, Rafn E. Industrial cancer and its epidemiology. Ugeskrift for Læger 1983;145: 3208-3209.
 31. Jensen AA. Kemisk Nomenklatur. Vejledning 1983/3. København: AMI, 1983.
 32. Jensen AA, Kamp A. Kemiske strukturaktivitetsovervejelser anvendt ved klassificering af carcinogener. Bilag 8 I: Kemikalier og kriterier for kræftfremkaldende effekt. Redegørelse fra en arbejdsgruppe. Søborg: Statens Levnedsmiddelinstitut, 1983. 75-84.
 33. Jensen AA. Forureninger i modermælk med særlig henblik på chlorerede pesticider og PCB. I: Forurening af modermælk med visse chlorerede pesticider og PCB. Hygiejnemeddelelser:3. Bind I, rapport. København: Sundhedsstyrelsen, 1983.
 34. Jensen AA. Bekæmpelsesmidler. Kap. II.15 i: Andersen I, ed. Basisbog i arbejdsmedicin, Del II. Risikofaktorer i arbejdsmiljøet. København: AMI, 1984. 211-224.
 35. Jensen AA. Dieseludstødningsgasser. Erhvervstransport 1984; (6):31-36.
 36. Jensen AA. Metabolism and Toxi­cokinetics. In: Grandjean, P., ed. Biolo­gical Effects of Organole­ad Compounds. Boca Raton: CRC Press, 1984. 97-115
 37. Jensen AA. PCB in human milk: An overview. In: Barros MC, Konemann H, Visser R, eds. Proceedings PCB-seminar, Scheveningen the Hague, the Netherlands, 28-30 September, 1983. The Hague: Ministry of Housing, Physical Planning and Environment, 1984.
 38. Jensen AA. Udenlandske lister over muligt kræftrisikable stoffer. AMI Rapport nr. 14. København: Arbejdstilsynet, 1984.
 39. Rosenkilde, S, Folke J, Jensen AA. Kemisk-systematisk liste over grænseværdier. AMI-Rapport nr. 16. København: AT, 1984.
 40. Hansen KS, Jensen AA. Erhvervsbetinget blærecancer. Ugeskr Læger 1984;146: 3393-3398.
 41. Jensen AA. Nye regler medfører en forringelse af befolkningens beskyttelse mod kemiske skadevirkninger. Dansk Kemi 1984;65:336.
 42. Jensen AA. Assessment of the presence of potentially toxic substances in breast milk with special emphasis on the European Community. CEC Working Document. WHO Consultation, Bilthoven, the Netherlands, 9-11 January, 1985.
 43. Jensen AA. Current data of levels of organohalogen compounds in human milk in countries outside EEC. In: Organohalogen compounds in human milk and related health hazards. Report of a WHO Consultation, Bilthoven, the Netherlands, 9-11 January 1985. Copenhagen: WHO, 1985.
 44. Jakobsen BM, Jensen AA. Nor­diska expertgruppen för gränsvärde­s­do­ku­mentation 56. Hydra­zin og hydrazinsalte. Arbete och Hälsa 198­5:6. Stock­holm: Arbetar­skyddstyrelsen, 1985 (Nordic criteria docu­ment in Danish)
 45. Jensen AA. Er den danske kemiske industri en farlig arbejdsplads? Arbejdsmiljø 1986; 2 (2):24.
 46. Jensen AA. Grænseværdier skal forebygge sundhedsskader. Arbejdsmiljø 1986; 2 (9):13.
 47. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 1: Benzen. Arbejdsmiljø 1986; 2 (­11): 26-27.
 48. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 2: Methylenchlorid. Arbejdsmiljø 1986; 2 (12):48-49.
 49. Jensen AA. Udenlandske lister over muligt kræftrisikable stoffer. AT Rapport nr. 14/1984. 2. Rev. Udgave. København: Arbejdstilsynet, 1986.
 50. Grandjean P, Nielsen GD, Andersen O, Jensen AA. Health Effects Document on Nickel. Submitted to the Ontario Ministry of Labour, May 1986 from Odense University. 204pp.
 51. Jensen AA. P­CBs, PCDDs and PCDFs in Human Tissu­es. Working paper, WHO planning meeting, Copenhagen, 24-25 March 1986.
 52. Jensen AA. Polychlorobiphenyls (PCBs), Po­lychlorodibenzo-p-dioxins (PCDDs) and Polychlorodiben­zofurans (PCDFs) in Human Milk, Blood and Adipose Tissu­e. Sci Total Environ 1987; 64: 259-293.
 53. Hansen KS, Nielsen KM, Jensen AA. Danske retningslinjer for potensgraduering af carcinogener. Præsenteret ved det 36. Nordiske Arbejdsmiljømøde, Reykjavik, Island 25-27. august, 1987.
 54. Jensen AA. Forslag til handlingsplan for cancerområdet. København: AMI, 1987.
 55. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 3: Hexan. Arbejdsmiljø 1987; 3 (1­): 14-15.
 56. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 4: Styren. Arbejdsmiljø 1987; 3 (2­): 34-35.
 57. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 5: Trichlorethylen. Ar­bejdsmiljø 1987; 3 (3): 26-27.
 58. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 6: Perchlorethylen. Ar­bejdsmiljø 1987; 3 (3): 32-33.
 59. Jensen AA. Er blyfri motorbenzin farligere end blyholdig motorbenzin? Arbejdsmiljø 1987; 3 (4): 49.
 60. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 7: Diisocyanater. Arbejdsmiljø 1987; 3 (5): 26-28.
 61. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 8: Acrylonitril. Arbejdsmiljø 1987; 3 (6/7): 30-31.
 62. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 9: Butadien. Arbejdsmiljø 1987; 3 (6/7): 32-33.
 63. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 10: Formaldehyd. Arbejdsmiljø 1987; 3 (12): 34-36.
 64. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 11: Hydrazin. Arbejdsmiljø 1987; 3 (9): 36-37.
 65. Jensen AA. Bekæmpelsesmidler og sikkerhed. Anmeldelse. Arbejdsmiljø 1987; 3 (9):8.
 66. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 12: Chlormyresyremethylester. Arbejdsmiljø 1987; 3 (10): 52.
 67. Jensen AA. Nye danske lister over kræftrisikable stoffer. Arbejdsmiljø 1987; 3 (10): 36-37.
 68. Jensen AA. Handlingsplan for kræftområdet. Arbejdsmiljø 1988; 4 (1): 28-29.
 69. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 13: Acetaldehyd. Arbejdsmiljø 1988; 4 (1): 30-31.
 70. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 14: Chrom. Arbejdsmiljø 1988; 4 (3): 36-39.
 71. Jensen AA. Biologisk monitering. Dansk Kemi 1988; 69: 37-39.
 72. Jensen AA. Kemikere må følge med tiden. Leder. Dansk Kemi 1988; 69: 99.
 73. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 15: Trichlorethan. Arbejdsmiljø 1988; 4 (4): 34-35.
 74. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 16: Toluene. Arbejdsmiljø 1988; 4 (5): 34-35.
 75. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 17: NTA. Arbejdsmiljø 1988; 4 (6­/7): 32-33.
 76. Jensen AA. EF undervejs med regler om beskyttelse mod kræftstoffer. Ar­bejdsmiljø 1988; 4 (6/7): 8.
 77. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 18: Dimethylformamid. Ar­bejdsmiljø 1988; 4 (8): 40-41.
 78. Jensen AA. Flere stoffer på kræftliste. Arbejdsmil­jø 1988; 4 (8): 8.
 79. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 19: Methylethylketon. Arbejdsmil­jø 1988; 4 (9): 8.
 80. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 20: Chloroform. Arbejdsmiljø 1988; 4 (10): 44-45.
 81. Jensen AA. Kemikere, slut op om Kemisk Forening! Leder. Dansk Kemi 1988; 69: 259.
 82. Jensen AA. Risk assessment of chemicals in the environment. Dansk Kemi 1988; 69: 260-264.
 83. Andersen O, Jensen AA. Kap. 23: Farlige stoffer. I: Grandjean P, ed. Miljømedicin. 2.udg. København: FADLs Forlag, 1988. 171-188.
 84. Pedersen B, Jensen AA, Wilhardt P, Brogren CH, Jensen GE. Arseneksponering på nogle danske arbejdspladser. Poster, Nordisk Arbejdsmiljømøde, 1988.
 85. Jensen AA. Chap. 10: Environmental and occupational chemicals. In Bennett PN, ed. Drugs and human lactation. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1988. 551-573.
 86. Kimbrough RD, Jensen AA, eds. Halogena­ted biphenyls, terphe­nyls, nap­hthale­nes, dibenzo­dioxins and related products. 2.ed. Amsterdam: Elsevi­er, 1989. 518 pp.
 87. Jensen AA. Background levels in humans. Chapter 12 in: Kim­brough RD, Jensen AA, eds. Halogenated biphenyls, terphenyls, naphthalenes, dibenzodioxins and related pro­ducts. 2. ed. Amsterdam: Elsevier, 1989. pp. 345-380.
 88. Jensen AA. Hovedårsager til kræft. Kap. III i: Adelhardt M, Binderup M-L, Sørensen K, Jensen J, eds. Arbejdstilsynets indsats 1989-1990 mod kræftfremkaldende stoffer. Kompendium I, del A. København: Arbejdstilsynet, 1989.
 89. Binderup M-L, Knudsen L, Hansen LF, Jensen AA, Hansen J, Hansen ÅM, Jensen GE, Olsen E. Arbejdstilsynets indsats 1989-1990 mod kræftfremkaldende stoffer. Kompendium I, del B. København: Arbejdstilsynet, 1989.
 90. Holmsgaard J, Jensen AA. Arbejdsmiljøavisen om kræftfremkalden­de stoffer, 2. ed. København: Arbejdsmiljøfondet, 1989.
 91. Holmsgaard J, Jensen AA. Working environment on carcinogens, 2. ed. Copenhagen: Danish Work Environment Fund, 1989.
 92. Jensen AA. Pjecer om brugen af sprøjtemidler. Anmeldelse. Arbejdsmiljø 1989; 5 (1): 8.
 93. Nielsen KM, Jensen AA. Kræftstoffer inddelt i faregrupper. Arbejdsmiljø 1989; 5 (3): 38-39.
 94. Jensen GE, Jensen AA. Arsen under luppen. Arbejdsmiljø 1989; 5 (­3): 17.
 95. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 22: Methylisobutylketon. Arbejdsmiljø 1989; 5 (1): 34-35.
 96. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 23: Acetonealkohol. Arbejdsmiljø 1989; 5 (2): 34.
 97. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 24: Dichlofluanid. Arbejdsmiljø 1989; 5 (4): 36.
 98. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 25: Chlorfluorcarboner (CFC). Arbejdsmiljø 1989; 5 (5): 44-46.
 99. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 26: Atrazin og simazin. Ar­bejdsmiljø 1989; 5 (6-7): 32-33.
 100. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 27: Kerb og Roundup. Ar­bejdsmiljø 1989; 5 (8): 40-41.
 101. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 28: Xylen. Arbejdsmiljø 1989; 5 (­10): 44-46.
 102. Hansen ÅM, Olsen ILB, Nordholm L, Jensen AA, Autrup H, Espensen I-M, Jensen HS, Jeppesen P, Petersen L. Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) i røgerier. København: Arbejdstilsynet, 1989.
 103. Sørensen F, Petersen HJS, Hansen LE, Jensen AA. Substitution af organiske opløs­ningsmidler. En interim rapport. København: Arbejdsmil­jøfondet, 1989.
 104. Olsen SN, Jensen AA. Nordiska ex­pertgrup­pen för gränsvärdesdoku­men­tation 85. Nitri­lotri­eddikesyre (NTA) og dets salte. Arbete och Hälsa 1989­:16. Stockholm: Arbetarskydds­styrelsen, 1989. (Nordic cri­teria docu­ment in Danish)
 105. Olsen SN, Jensen AA.. Nitri­lotri­acetic acid (NTA) and its salts. In: Criteria Documents from the Nordic Expert Group 1989. Heimburger G, Beije B, Lundberg P, eds. Arbete och Hälsa 1989­:37. Stockholm: Arbetarskydds­styrelsen, 1989.
 106. Lagersted A, Nielsen PA, Jen­sen AA, Daniel­sen S, Hart J, Lar­sen JC, Evaluating the Use of QSAR for Esti­mating Biologi­cal Effects – Mutage­ni­city of Hydrazi­nes. Miljørap­port 1989:9. Copenha­gen: Nor­dic Council of Mini­sters, 1989.
 107. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet Kerb og Roundup. Gartneren 1990; 15: 10-11.
 108. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 29: Dioxan. Arbejdsmiljø 1990; 6 (1): 30-31.
 109. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 30: Phenol. Arbejdsmiljø 1990; 6 (3): 36-37.
 110. Jensen AA. Chemistry and the environment. Dansk Kemi 1990; 71 (8­): 267.
 111. Jensen AA. Nye vurderinger af kræftstoffer. Arbejdsmiljø 1990; 6 (6-7): 38.
 112. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 31: Ethylacetat. Arbejdsmiljø 1990; 6 (8): 30-31.
 113. Jensen AA. Kræftrisiko i tekstilindustrien. Arbejdsmiljø 1990; 6(9): 46.
 114. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 32: Phthalater. Arbejdsmiljø 1990; 6 (11): 38-41.
 115. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 33: Methanol. Arbejdsmiljø 1990; 6 (10): 48-49.
 116. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 34: Naphthalen. Arbejdsmiljø 1990; 6 (12): 32-33.
 117. Jensen AA. PCB i skoler. Dansk Kemi 1990; 71 (12): 412.
 118. Jensen AA. Brugsanvisninger er fyldt med fejl! Leder. Dansk Kemi 1990; 71 (5): 155.
 119. Jensen GE, Jensen AA. Arsen i arbejdsmiljøet. Dansk Kemi 1990; 71 (5): 164-167.
 120. Clemmensen S, Hansen KS, Hart J, Jensen AA, Mortensen D, Nielsen KM. Forslag til styrkegruppering af kræftfremkaldende stoffer. København: Arbejdstilsynet, 1990.
 121. Christiansen K, Hoffmann L, Hansen LE, Schmidt A, Jensen AA, Pommer K, Grove A. Environmental assessment of PVC and selected alternatives. Short paper, Dioxin-90, Bayreuth 1990; 3: 299-302.
 122. Schmidt A, Christiansen K, Jensen AA, Nielsen K, Lange M, Andersen O, Grandjean P, Rasmussen B, Sortkjær O, Løkkegaard C. Integreret miljø- og arbejdsmiljøvurdering af nye materialer. Forprojekt. København: Industri- og Handelsstyrelsen, 1990.
 123. Jensen AA. 1,1,1-Trichloroethane. CEC criteria document for occupational exposure limits. Luxemburg: EF-Kommisionen, 1990.
 124. Jensen AA, Breum NO, Bacher J, Lynge E. Occupational Expo­sure to Styrene in Den­mark 1955-88. Am J Ind Med 1990; 17: 593-606.
 125. Jensen AA, Tüchsen F. Cobalt Exposure and Cancer Risk. CRC Crit Rev Toxicol 1990; 20: 427-437.
 126. Christiansen K, Schmidt AS, Grove A, Hansen LE, Hoffmann L, Jensen AA, Pommer K. Miljøvurdering af PVC og udvalgte alterna­tive materialer. Miljøprojekt no. 131. Miljøstyrelsen, København, 1990.
 127. Schmidt A, Christiansen K, Jensen AA, Nielsen K, Lange M, Andersen O. Gra­n­djean P, Rasmus­sen B, Sortkjær O, Løkkegaard K. Integrated assess­ment of en­vironmental and occupational effects of new materials. Industri- og Handels­styrelsen, Copenhagen, 1990 (in Danish).
 128. Larsen BR, Jensen AA. Dioxin – 25 år klogere. Dansk Kemi 1991; 72: 138-142.
 129. Schmidt A, Jensen AA, Christiansen K, Lange M, Nielsen K, Sortkjær O, Rasmussen B, Andersen O, Grandjean P, Løkkegaard K. Livscyklusanalyser og vurdering af nye materialer. Miljø & Teknologi 1991; 4: 128-133.
 130. Jensen AA, Schmidt A. Fremtidssikrede og mere miljøvenlige produkter. In-Pak 1991; 12 ­(7/8): 14-17.
 131. Jensen AA. Farlige dryp fra lysstofrør. Arbejdsmiljø 1991;7 (3):27.
 132. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 35: Glycoler. Arbejdsmiljø 1991; 7 (3): 32-33.
 133. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 36: Glycolethere. Arbejdsmiljø 1991; 7 (9) :28-32.
 134. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 37: Acrylamid. Arbejdsmiljø 1991; 7 (11): 32-33.
 135. Jensen AA. Flere nye kræftstofvurderinger. Arbejdsmil­jø 1991; 7 (12): 21-22.
 136. Jensen AA, Slorach SA. Chemical Contamin­ants in Human Milk. CRC Press Inc: Boca Raton, 1991.
 137. Andersen O, Jensen AA. Kap. 14: Farlige stoffer. I: Grandjean P, ed. Miljø, sundhed og samfund. Lærebog for sygeplejestuderende. København: Nyt Nordisk Forlaf Arnold Busck, 1991.
 138. Christiansen K, Hoffman L, Hansen LE, Schmidt A, Jensen AA, Pommer K, Grove A. Case study: LCA of PVC and selected alterna­tives. Integrated Environmental Management 1991; 1 (3): 21-23.
 139. Jensen AA. Workshop conclusions on compari­son and absolute judge­ment ses­sion. In: Life-cycle assessment. Proceedings from SETAC-Euro­pe workshop on life-cycle analysis of pro­ducts, Leiden, 2-3 December, 1991. SETAC-Europe, Brussels, 1992.
 140. Schmidt AS, Jelnes JE, Hansen LE, Jensen AA. Health impacts and life cycle as­sessments. In: Product Life Cycle Assessment – Principles and Methodo­logy. Nordic Council of Mini­sters, NORD 1992:9. Copenhagen, 1992.
 141. Nielsen PA, Lagersted A, Danielsen S, Jensen AA, Hart J, Larsen JC. Mutagenic activity of nine N,N-disubstituted hydrazines in the Salmo­nel­la/­mammalian micro­some assay. Mutat Res 1992; 278: 2­15-226.
 142. Schmidt A, Hansen LE, Jensen AA, Christiansen K, Lange M, Nielsen K, Sort­kjær O, Rasmus­sen B, Andersen O, Grandjean P, Løkkegård K. In­tegrated assess­ment of environmental and occupational impacts of new materials. Proc Conf Adv Com­pos, San Diego, CA, 5-7 March 1991. Cin­cinnati: ACGIH, 1992.
 143. Jensen AA. FECS Working Party “Chemistry and the Environment”. Dansk Kemi 1992;73(1):26.
 144. Jensen AA. SETAC – et tværvidenskabeligt forum for miljøfor­skere. Dansk Kemi 1992;73(3):35.
 145. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 38: Vinylacetat. Arbejdsmiljø 1992;8(2):45-46.
 146. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 39: Hydroquinon. Arbejdsmiljø 1992;8(3):39-40.
 147. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 40: Ethylenoxid. Arbejdsmiljø 1992;8(4):34-35.
 148. Jensen AA. Miljømærker (Leder). Dansk Kemi 1992;73(5):3.
 149. Jensen AA. Bekæmpelsesmidler vurderet for kræftrisiko. Arbejds­miljø 1992;8(5):31-32.
 150. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 41: Propylenoxid. Arbejdsmiljø 1992;8(6/7):22-23.
 151. Jensen AA. (Giftigt) røgslør fra Grenaa – svar. Arbejdsmiljø 1992;8(6­/7):26-27.
 152. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 43: Isophoron. Arbejdsmiljø 1992;8(9):28.
 153. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 44: Heptan. Arbejdsmiljø 1992;8(10):36.
 154. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 45: Diethylether. Arbejdsmiljø 1992;8(11):12.
 155. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 46: Acetonitril. Arbejdsmiljø 1992;8(12):15.
 156. Jensen AA. Modermælk rapport til Sundhedsstyrelsen, 1992
 157. Hansen LE, Jensen AA, Stranddorf HK, Thorsen M. Wall insulation pro­ducts. Impact assessment and criteria for eco-labelling (draft paper). dk-TEKNIK: Co­penhagen, 1993.
 158. Consoli F, Allen D, Boustead I, de Oude N, Fava J, Franklin W, Jensen AA, Quay B, Parrish R, Perriman R, Postlethwaite D, Séguin J, Vigon B, eds. Guide­lines for life-cycle assessment: A “code of practise”. From the workshop held at Sesimbra, Portugal, 31 March – 3 April 1993.  Brus­sels/­Pensacola: SETAC, 1993.
 159. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 47: Pyridin. Arbejdsmiljø 1993;9(1):22-23.
 160. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 48: Tetrahydrofuran. Arbejdsmiljø 1993;9(3):11.
 161. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 49: Nitrobenzen. Arbejdsmiljø 1993;9(4):27.
 162. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 50: Anilin. Arbejdsmiljø 1993;9(­6/7):16-17.
 163. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 51: Carbondisulfid. Arbejdsmiljø 1993;9(8):33-34.
 164. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 52: Propylalkoholer. Arbejdsmiljø 1993;9(9):34-35.
 165. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 53: Butylalkoholer. Arbejdsmiljø 1993;9(11):22-23.
 166. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 54: Epichlorhydrin. Arbejdsmiljø 1993;9(12):39-40.
 167. Jensen AA. Farlige stoffer i analysemetoder. Leder. Dansk Kemi 1993;74(10):3.
 168. Jensen AA. Styring af affald. Dansk Kemi 1993;74(10):33.
 169. Jensen AA, ed. PVC and alternative materials. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, nr. 18/1993.
 170. Jensen AA, Hansel LE, Jensen OK, Werther IL. Textile Products: Impact Assess­ment and Criteria for Eco-labelling (draft). dk-TEKNIK: Copenhagen, 1994.
 171. SETAC, Life-cycle assessment data quality: a conceptual framework. Workshop report, Wintergreen, October 1992. Fava J, Jensen AA, Lindfors L, Pomper S, De Smet B, Warren J, Vigon B, eds. Pensacola: SETAC, 1994.
 172. Udo de Haes HA, Bensahel J-F, Clift R, Fussler CR, Griesshammer R, Jensen AA,. Guidelines for the application of life-cycle assessment in the European Union ecolabelling programme. Leiden: CML, September, 1994.
 173. Grisel L, Jensen AA, Klöpffer W. Impact assessment with LCA. Brussels: S­POLD, 1994.
 174. Jensen OK, Schmidt A, Jensen AA. Screening for potentielle miljøeffekter. Kapi­tel 7 i: Livscyclusmodel til vurdering af nye materialer. Metoder, vurderings­grundlag og fremgangsmåde. MUP rapport. Copenhagen: dk-TEKNIK, 1994, pp. 116-136.
 175. Udo de Haes HA, Jensen AA, Klöpffer W, Lindfors L-G, eds. Integrating impact assessment into LCA. Brussels: SETAC-Europe, 1994.
 176. Jensen AA. Focus på farlige stoffer nr. 55: Acrolein. Arbejdsmiljø 1994; 10(2)­:43.
 177. Jensen AA. Focus på farlige stoffer nr. 56: Ammoniak. Arbejdsmiljø 1994; 10(3)­:18-19.
 178. Jensen AA. Focus på farlige stoffer nr. 57: Glutaraldehyd. Arbejdsmiljø 1994; 10(5)­:39-40.
 179. Jensen AA. Focus på farlige stoffer nr. 58: Cyclohexanon og beslægtede stoffer. Arbejdsmiljø 1994; 10(6/7)­:22-23.
 180. Jensen AA. Focus på farlige stoffer nr. 59: Propylacetater. Arbejdsmiljø 1994; 10(9)­:42.
 181. Jensen AA. Focus på farlige stoffer nr. 60: Ethanolaminer. Arbejdsmiljø 1994; 10(10)­:38-40.
 182. Jensen AA. Focus på farlige stoffer nr. 61: Butylacetater. Arbejdsmiljø 1994; 10(12)­:39-40.
 183. Jensen AA. Nye kræftstoffer på listen. Arbejdsmiljø 1994; 10(1): 12-14.
 184. Jensen AA. Ny kemisk nomenklatur egnet for computeren. Anmel­delse. Dansk Kemi 1994;75(5):31.
 185. Bellander T, Kogevinas M, Pannett B, Jensen AA, Bjerk JE, Ferro S, Fontana V, Galassi, Pfäffli P, South D. Historical exposure to styrene in the manufacture of glass-reinforced polyester products in six European countries. IARC Internal Report, Lyon, 1994.
 186. Udo de Haes HA, Bensahel J-F, Clift R, Fussler CR, Griesshammer R, Jensen AA. Research needs in life-cycle assessment for the EU ecolabelling programme. Leiden: CML, July 1995.
 187. Vigon BW, Jensen AA. Life cycle assessment: data quality and databases practitioner Survey.  J. Cleaner Prod. 1995; 3:135-141.
 188. Jensen AA, Grove A, Hoffmann L. Kilder til dioxinforurening og forekomst af dioxin i miljøet. Arbejdsrapport nr. 81. København: Miljøstyrelsen, 1995.
 189. Jensen AA. Livscyklusanalyser (LCA) – et værktøj til at sikre miljøvenlige produkter og processer. Gasteknik 1995;84(3):6-8.
 190. Jensen AA. Infektioner kan fremkalde kræft. Arbejdsmiljø 1995; 11(5)­:8-9.
 191. Jensen AA. Anmeldelse af Arbejdsmiljø fra A til Ø. Arbejdsmil­jø 1995; 11(5)­:40.
 192. Jensen AA. Focus på farlige stoffer nr. 62: Allylalkohol. Arbejdsmiljø 1995; 11(6/7)­:27.
 193. Jensen AA. Kemien giver kuk i kønslivet. Leder. Dansk Kemi 1995;76(4):3.
 194. Jensen AA. Varmere klima vil give mere malaria. Ingeniøren 1995;21(26):40.
 195. Jensen AA. LCA-metoder skal lette miljøvurdering. Ingeniøren 1995;21(18):
 196. Jensen AA. Da skinken fik en livscyklus. Anmeldelse. Ingeniøren 1995;21(33):
 197. Jensen AA. Focus på farlige stoffer nr. 63: Piperazin. Arbejdsmiljø 1995; 11(9)­:28-29.
 198. Jensen AA. Focus på farlige stoffer nr. 65: Isopren. Arbejdsmiljø 1995; 11(11)­:48.
 199. Jensen AA. Focus på farlige stoffer nr. 66: Chloropren. Arbejdsmiljø 1995; 11(12)­:24.
 200. Jensen AA. Focus på farlige stoffer nr. 67: Methylchlorid. Arbejdsmiljø 1996; 12(1)­:45-46
 201. Jensen AA. Focus på farlige stoffer nr. 68: Cycloalkaner. Arbejdsmiljø 1996; 12(5)­:42-44.
 202. Schmidt A, Christensen BH, Jensen AA. Miljøvenlige komfurer og ovne. Miljøprojekt no. 338, Miljøstyrelsen, 1996.
 203. Jensen AA. Occupational exposure limits. Criteria document for 1,1,1-trichloroethane. Luxembourg: European Commission, 1996. EUR 15694 EN.
 204. Jensen AA. LCA on the right track! Editorial. Int. J. LCA 1996; 1:121.
 205. Jensen AA. Chap. 9. Environmental and Occupational Chemicals. In: Drugs and human Lactation. 2.ed. Bennett PN, ed. Amsterdam: Elsevier, 1996.
 206. Jensen AA. Minamata – 40 år efter. Ingeniøren 1996; 23 (39): 16-17. (in Danish)
 207. Jensen AA. Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet. København: Arbejdsmiljøfondet, 1997
 208. Jensen AA. Miljøet i focus. Editorial. Dansk Kemi 1997; 78 (5): 4. (in Danish)
 209. Udo de Haes HA, Bensahel J-F, Clift R, Fussler CR, Griesshammer R, Jensen AA. Guidelines for the application of life cycle assessment in the EU eco-label award scheme. Brussels: European Commission, 1997.
 210. Wrisberg N, Udo de Haes HA, Clift R, Frischknecht R, Grisel L, Hofstetter P, Jensen AA, Lindfors LG, Schmidt-Bleek F, Stiller H. Life Cycle Assessment. Final Document for the Concerted Action LCANET. Leiden: CML, 1997.
 211. Wrisberg N, Udo de Haes HA, Clift R, Frischknecht R, Grisel L, Hofstetter P, Jensen AA, Lindfors LG, Schmidt-Bleek F, Stiller H. A Strategic Research Programme for LCA. LCA Document 1997;1:5-32.
 212. Potting J, Møller BT, Jensen AA. Work environment and LCA. A LCANET Theme Report. Søborg: dk-TEKNIK, 1997.
 213. Potting J, Møller BT, Jensen AA. Work environment and LCA. LCA Document 1997;1:149-180.
 214. Jensen AA. Dioxins. Sources, Exposures and Levels in Denmark. Working Report no. 50. Copenhagen: Danish EPA, 1997. 91 pp
 215. Jensen AA. FECS working party on chemistry and the environment: Association with ESPR. ESPR-Environ Sci & Pollut Res 1997;4(3):121.
 216. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 69: Cresoler. Arbejdsmiljø 1997;13(5):22-23.
 217. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 70: Methyl-tert-butylether. Arbejdsmiljø 1997;13(10):43-44.
 218. Jensen AA. Seveso sætter stadig spor. Arbejdsmiljø 1997;13(11):48-49.
 219. Jensen AA, Buus CH. Dansk teknologi i fremtidens harddiske. Ingeniøren 1997;23(46):18.
 220. Jensen AA, Walker J, eds. Chapter 5: Other chemical characteristics. In: SwansonMB, Socha AC, eds. Chemical ranking and scoring: Guidelines for relative assessments of chemicals. Pensacola: SETAC, 1997.
 221. Jensen AA, Elkington J, Christiansen K, Hoffmann L, Møller BT, Schmidt A, van Dijk F. Life cycle assessment (LCA) – a guide to approaches, experiences and information sources. Copenhagen: European Environment Agency 1998. (also www-version on http://www.eea.eu.int).
 222. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 71: Myresyre. Arbejdsmiljø 1998; 14 (1):51.
 223. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 72: Limonen. Arbejdsmiljø 1998; 14 (2):51-52.
 224. Jensen AA. ”FECS Working Party on Chemistry and the Environment”. Dansk Kemi 1998; 79 (12):6-7.
 225. Jensen AA, Holder JV. FECS Working Party has become a FECS Division on Chemistry and the Environment (Editorial). ESPR – Environ Sci & Pollut Res 1998;5(4):197.
 226. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 73: Nitrogenoxider. Arbejdsmiljø 1998; 14 (11):46-48.
 227. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 74: Morpholin. Arbejdsmiljø 1998; 14 (12):41-42.
 228. Jensen AA. Lektor får altid det sidste ord. Debatindlæg i Ingeniøren 18/12, 1998.
 229. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 75: Furfurylalkohol, furfural og furan. Arbejdsmiljø 1999; 15 (4):38-39.
 230. Jensen AA. Grøn eller bæredygtig kemi. Leder. Dansk Kemi 1999; 80 (5):4.
 231. Jensen AA, Holder JV. FECS (Federation of European Chemical Societies) Division of Chemistry and the Environment: News & Views. ESPR – Environ Sci & Pollut Res 1999; 6 (2): 66-67.
 232. Jensen AA. For lidt nyt – en anmeldelse af fjerde udgave af Arbejdsmiljø fra A til Ø. Arbejdsmiljø 1999;15(8):50.
 233. Jensen AA. Flot opslagsværk, men… Anmeldelse af et værktøj til autoværksteder: Keminøglen… Arbejdsmiljø 1999;15(8):24-25.
 234. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 76: Cyclohexanol. Arbejdsmiljø 1999; 15 (9):47-48.
 235. Jensen AA, Blinksbjerg P. Baggrundsdokument for fastsættelse af luftemissionsgrænseværdi for dioxin. MST RefLab1999. Findes på www.ref-lab.dk.
 236. Jensen AA. Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 77: Benzylalkohol og dens estere. Arbejdsmiljø 1999; 15 (11):49-50.
 237. Jensen AA. Life cycle design for SMEs. Book Review. Int J LCA 1999;4:252.
 238. Jensen AA, Blinksbjerg P. Baggrundsdokument for fastsættelse af luftemissionsgrænseværdi for PAH. RefLab, december 1999. Available on www.ref-lab.dk.
 239. Jensen AA. Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 78: Cumen. Arbejdsmiljø 2000; 16 (1):51-54.
 240. Jensen AA. Revurdering af mange kræftfremkaldende stoffer. Arbejdsmiljø 2000; 16(2):18.
 241. Jensen AA. Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 79: Carbonmonoxid og carbondioxid. Arbejdsmiljø 2000; 16 (5):41-43.
 242. Jensen AA. Establishment of a European green (and sustainable) chemistry award. Final report, Service contract 3224/B1999.EEA.24803. Copenhagen: European Environment Agency, 2000. http://service.eea.eu.int/envirowindows/management_concepts.shtml.
 243. Jensen AA. Nyt om nyre- eller blærekræftstoffer. Arbejdsmiljø 2000; 16 (6/7):22-23.
 244. Jensen AA. Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 80: Phosphorchlorider. Arbejdsmiljø 2000;16(11):57-58.
 245. Vikelsøe J, Blinksbjerg P, Jensen AA. Emissions of dioxins from co-incineration of health-care risk waste and municipal solid waste. Organohalogen Compounds 2000; 46: 232-235.
 246. Tüchsen F, Jensen AA. Agricultural work and the risk of Parkinson’s disease in Denmark, 1981-1993. Scand J Work Environ Health 2000; 26 (4): 359-362.
 247. Hansen E, Skaarup S, Jensen AA. Substance Flow Analysis for Dioxins in Denmark. DEPA, Environmental Project No. 570, 2000.
 248. Jensen AA. Flere nye kræftstoffer. Arbejdsmiljø 2001; 17(1):13-14.
 249. Jensen AA. Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 81: Svovldioxid. Arbejdsmiljø 2001; 17 (3): 38-39.
 250. Jensen AA. Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 82: Catechol og resorcinol. Arbejdsmiljø 2001; 17 (4):54-55.
 251. Jensen AA. Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 83: Chlor. Arbejdsmiljø 2001; 17 (5):14-18.
 252. Jensen AA. Noter fra Dancee 10 års jubilæumskonference. dk-Avisen 2001;16(juni):6.
 253. Jensen AA. 25 år efter Seveso. Leder. Dansk Kemi 2001; 82 6/7):4.
 254. Schleicher O, Jensen AA, Blinksbjerg P. Måling af dioxinemissionen fra udvalgte sekundære kilder. DEPA Miljøprojekt nr. 649, 2001.
 255. Jerlang J, Christiansen K, Weidema B, Jensen AA, Hauschild M. Livscyklusvurderinger – en kommenteret oversættelse af ISO 14040 til 14043. DS-Håndbog 126:2001. Dansk standard, Aug. 2001.
 256. Christiansen S, Horup M, Jensen AA, eds. Abstract book LCM2001. dk-TEKNIK ENERGI & MILJØ, August 2001.
 257. Jensen AA. Radioaktive stoffer er kræftfremkaldende. Arbejdsmiljø 2001; 17 (9): 34-35.
 258. Jensen AA. Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 84: Borsyre og andre borforbindelser. Arbejdsmiljø 2001; 17 (11): 44-48.
 259. Sonnemann GW, Solgaard A, Saur K, Udo de Haes HA, Christiansen K, Jensen AA. Life cycle management: UNEP-Workshop, sharing experiences on LCM. Int J LCA 2001; 6: 325-333.
 260. Hunkeler D, Rebitzer G, Jensen AA, Margni M. Life cycle management: Bridging the gap between science and application. Int J LCA 2001; 6 (6): 384-390.
 261. Hunkeler D, Rebitzer G, Jensen AA. The UNEP/SETAC Life Cycle Initiative. Impressions from the LCM workshop in Copenhagen, August 30, 2001. Gate to EHS, February 2002, p. 1-3.
 262. Jensen AA, Kyramarios M. Draft OSPAR Background document on chlorinated dibenzo-p-dioxins and chlorinated dibenzofurans (”Dioxins”). December 2001.
 263. Jensen AA. Ny vurdering af kræftstoffer. Arbejdsmiljø 2002; 18 (1): 39-40.
 264. Jensen AA. Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 85: Bisphenol A. Arbejdsmiljø 2002;18 (1):14-15.
 265. Jensen AA. Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 86: Decalin. Arbejdsmiljø 2002; 18 (2):34-35.
 266. Jensen AA. Da terroren ramte Tokyo. Ingeniøren 2002;28(12):18-19.
 267. Jensen AA. Nyt fra FECS. Dansk Kemi 2002;83(4):35-37.
 268. Poulsen PB, Jensen AA, Hoffmann L. Kortlægning af kemiske stoffer i hårstylingsprodukter. Kortlægning nr. 18. København: Miljøstyrelsen, 2002. (www.mst.dk/kemi/02052600.htm)
 269. Jensen AA. Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 87: Hydrogensulfid (svovlbrinte). Arbejdsmiljø 2002;18(5):52-53.
 270. Jensen AA. The First Baltic Symposium on Environmental Chemistry, 26-29 September 2001, Tartu, Estonia. Editorial. ESPR – Environ Sci & Pollut Res 2002; Special Issue 1:1.
 271. Lassen C, Hansen E, Jensen AA, Poltimäe H, Kallaste T. Inventory of dioxin and furan releases in Estonia. Dancee draft final report, April, 2002.
 272. Lassen C, Hansen E, Jensen AA, Kapturauskas J. Inventory of dioxin and furan releases in Lithuania. Dancee draft final report, June 2002.
 273. Oxbøl A, Schleicher O, Fuglsang K, Jensen AA, Jensen KB, Schilling B. Dioxin deposition around a Danish municipal incinerator. Organohalogen Compounds 2002; 57: 369-373.
 274. Schleicher O, Jensen AA, Blinksbjerg P, Thomsen E, Schilling B. Dioxin emissions from biomass fired energy plants and other sources in Denmark. Organohalogen Compounds 2002; 56: 147-150.
 275. Jensen AA. Pollution sources and air emissions of dioxins in Europe – levels and trends. ESPR-Environ Sci & Pollut Res 2002; spec issue 3: 32-33.
 276. Jensen AA. A historical overview of environmental contaminants in human milk – what have we learned? ESPR-Environ Sci & Pollut Res 2002; spec issue 3:92-93.
 277. Lassen C, Hansen E, Jensen AA, Brante E. Inventory of dioxin and furan releases in Latvia. Dancee draft final report, August 2002.
 278. Jensen AA, Schleicher O, Blinksbjerg P. Baggrundsdokument for emissionsgrænseværdi for PCB. MST RefLab 2002. Findes på www.ref-lab.dk.
 279. Jensen AA. Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 88: Phosgen. Arbejdsmiljø 2002; 18 (11):41-42.
 280. Lassen C, Hansen E, Jensen AA, Olendrynski K, Kmolsut W, Zurek J, Kargulewicz I, Debski B, Skoskiewicz J, Holtzer M, Grochowalski A, Brante E, Poltimae H, Kallaste T, Kapturauskas J. Survey of dioxin sources in the Baltic Region. ESPR – Environ Sci & Pollut Res 2003; 10; 49-56.
 281. Longnecker MP, Wolff MS, Gladen BC, Brock JW, Grandjean P, Jacobson JL, Korrick SA, Rogan WJ, Weisglas-Kuperus N, Hertz-Picciotto I, Ayotte P, Stewart P, Winneke G, Charles J, Jacobson SW, Dewailly E, Boersma ER, Altshul LM, Heinsow B, Pagano JJ, Jensen AA. Comparison of polychlorinated biphenyl levels across studies of human neurodevelopment. Environ Health Perspec 2003; 111: 65-70.
 282. Jensen AA. Appendiks II: Oversigt over udvalgte stoffers egenskaber, anvendelser og sundhedseffekter. I: Miljø- og Arbejdsmedicin, 2. udgave. Autrup H, Bonde JP, Rasmussen K, Sigsgaard T (eds). København: FADL, 2003.
 283. Jensen AA. Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 89: Organiske tinforbindelser. Arbejdsmiljø 2003; 19 (2):35-37.
 284. Jensen AA. Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 90: Propylencarbonat. Arbejdsmiljø 2003; 19 (3):45.
 285. Jensen AA. Kortlægning af dioxinforurening samt kilder til dioxinforurening i Østersøen. Miljøprojekt 796. København: Miljøstyrelsen, 2003.
 286. Saur K, Donato G, Flores EC, Frankl P, Jensen AA, Kituyi E, Lee KM, Swarr T, Tawfic MA, Tukker A. Draft Final Report of the LCM Definition Study. UNEP/SETAC Life Cycle Initiative, Version 3.5, October 24, 2003.
 287. Jensen AA. Ulovlige sild I Østersøen. Leder. Dansk Kemi 2003; 84 (9): 4.
 288. Jensen AA. Ny vurdering af kræftstoffer. Arbejdsmiljø 2003; 19 (8):34-36.
 289. Jensen AA. Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 91: Benzylchlorid og beslægtede forbindelser. Arbejdsmiljø 2003;19(9):46-47.
 290. Schleicher O, Blinksbjerg P, Jensen AA, Wade P, Schilling B. Air emissions and dioxin in soil and vegetation around a metal reclaiming plant in Denmark. Organohalogen Compounds 2003; 61: 510-513.
 291. Schmidt A, Clausen AU, Jensen AA, Kamstrup O. Comparative life cycle assessment of three insulation materials: Stone wool, flax and paper wool. LCA Documents 2003; 8: 1-144.
 292. Jensen AA. Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 92: Dimethylsulfat. Arbejdsmiljø 2003; 19 (12): 24.
 293. Hunkeler D, Saur K, Rebitzer G, Finkbeiner M, Schmidt W-P, Jensen AA, Stranddorf H, Christiansen K. Life cycle management. Pensacola: SETAC Press, 2004.
 294. Schmidt AC, Jensen AA, Clausen AU, Kamstrup O, Postlethwaite D. A comparative Life Cycle Assessment of building insulation products made of stone wool, paper wool and flax. Part 1. Int J LCA 2004;9:53-66.
 295. Schmidt AC, Jensen AA, Clausen AU, Kamstrup O, Postlethwaite D. A comparative Life Cycle Assessment of building insulation products made of stone wool, paper wool and flax. Part 2. Int J LCA 2004;9:122-129.
 296. Jensen AA. Background for establishing a EU Green Chemistry Award Scheme in connection with REACH. Final Report to the European Commission, DG Environment, January 2004.
 297. Tuomisto J, Jensen AA, Bjerselius R et al. Baseline report on integrated monitoring of dioxins & PCBs in the Baltic Region in the framework of the European Environment and Health Strategy. Produced by the EU Technical Working Group on Integrated Monitoring, January 2004.
 298. Jensen AA. Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 93: Ozon. Arbejdsmiljø 2004;20(2):40-41.
 299. Schleicher O, Jensen AA. Håndbog om vurdering af spredning af dioxin og andre miljøskadelige stoffer fra ukontrollerede brande. Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Måling af Emissioner til Luften. Miljøprojekt 918, Miljøstyrelsen 2004.
 300. Jensen AA, Lind C, Boje J, Klinggaard S. Kølesystemer bør undersøges for legionella. HVAC Magasinet 2004;(5):26-28.
 301. Jensen AA. Fiskerierhverv trues af dioxin. Analyse. Ingeniøren 2004;30(12):16.
 302. Clausen AU, Schmidt A, Kamstrup O, Jensen AA. Comparative assessment of lifetime technical and environmental properties of three insulation materials (stone wool, flax and paper wool). Proceedings, World Building Congress, Toronto, Canada, 1-7 May 2004.
 303. Grandjean P, Jensen AA. Breastfeeding and the weanling’s dilemma. Letter. Am J Public Health 2004;94(7):1075.
 304. Jensen AA. Tobakken kendt skyldig. Arbejdsmiljø 2004; 20(9): 6.
 305. Schleicher O, Jensen AA, Roots O, Hermann T, Tordik A. Dioxin and PAH emissions from a shale oil processing plant in Estonia. Organohalogen Compounds 2004; 66: 1665-1671.
 306. Schleicher O, Jensen AA, Roots O, Hermann T, Tordik A. Dioxin emission from two oil shale fired power plants in Estonia. Organohalogen Compounds 2004; 66: 4089-4095.
 307. Jensen AA. Tvivlsom liste over uønskede stoffer. Analyse. Ingeniøren 2004;30(37):12.
 308. Jensen AA. Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet nr. 94: Phosphin. Arbejdsmiljø 2004;20(11):46-47.
 309. Jensen AA. Persistent organic pollutants – a threat to the global environment and to human health. Proceedings, Physical Chemistry 2004, Belgrade, September 21-23, 2004. 27-36.
 310. Jensen AA, Remmen A (eds). UNEP-SETAC Background Document for Life Cycle Management Introductory Guide. Paris: UNEP, December 2004. Updated March 2005
 311. Poulsen PB, Jensen AA (eds). Working Environment in Life-Cycle Assessment. Pensacola: SETAC Press, 2004.
 312. Jensen AA. Persistent organic pollutants. A threat to the global environment and to human health. Ecological Chemistry and Engineering 2004;11(10): 1011-1022.
 313. Schmidt AC, Jensen AA. The Ecoinvent database. Letter to the Editor. Int J LCA 2005; 10: 97.
 314. Poulsen PB, Jensen AA, Wallström E. More environmentally friendly alternatives to PFOS-compounds and PFOA. Environmental Project No. 1013. Danish Environmental Protection Agency, 2005.
 315. Jensen AA, Hunkeler D, Gaillard G, Hellweg S, Christiansen K. LCM 2005 – Innovation by Life Cycle Management. Int J LCA 2005;10: 451-453.
 316. Jensen AA. For lidt fokus på arbejdsmiljø og kræft. Analyse. Ingeniøren 2005;31(32):14.
 317. Jensen AA. Kemien strøget fra arbejdsmiljøets sorte liste. Analyse. Ingeniøren 2005;31(49):18.
 318. Schleicher O, Roots O Jensen AA, Hermann T, Tordik A. Dioxin emission from two oil shale fired power plants in Estonia. Oil Shale 2005;22:563-570.
 319. Jensen AA. Fremtidens arbejdsmiljø uden kemi? Leder. Dansk Kemi 2006;87(1):4.
 320. Jensen AA, Poulsen PP, Bossi R. Kemi, anvendelse, forekomst og effekter af perfluoralkylsyrer (PFOS, PFOA etc.) – en ny type miljøgifte. Miljø og Sundhed 2006:12(30); 20-30.
 321. Jensen AA. 30 år efter Seveso. Analyse. Ingeniøren 2006;32 (26-30):11.
 322. Schleicher O, Jensen AA. Vurdering af PCB emissionsgrænseværdien. RefLab Rapport nr. 34 2006. Brøndby: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften, 2006.
 323. Jensen AA, Knudsen HK. Samlet sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i indeklimaet fra udvalgte forbrugerprodukter. Miljøstyrelsen: Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 75, 2006. (Total health assessment of chemicals in indoor climate from various consumer products). Danish Environmental Protection Agency: Survey of Chemical Substances in Consumer products No. 75, 2006. http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2006/87-7052-207-3/pdf/87-7052-208-1.pdf
 324. Jensen AA. Store sundheds- og miljøskader efter 11. september. Analyse. Ing.dk; 11.09.2006.
 325. Jensen AA, Fava J, Udo de Haes HA, Norris G, Quiros A, Sonnemann G, Valdiva S, de Leeuw B. Strategy for the second phase of the UNEP/SETAC Life Cycle Initiative. Proceedings: Sustainable Consumption and Production: Opportunities and threats, SCORE Launch conference, Wuppertal, Germany, 23-25 November 2006. p. 231-237.
 326. Thiesen J, Swarr T, Price E, Jensen AA, Fava J, Valdiva S, Sonnemann G. Understanding challenges and needs: A stakeholder consultation on business’ applications of Life Cycle Approaches. Proceedings: CILCA’07, Sao Paulo, Brazil, 26-28 February 2007. 3pp
 327. Schmidt A, Jensen AA, Nonboe U. Decontamination of meat with Sono-Steam – life cycle environmental aspects. Proceedings: CILCA’07, Sao Paulo, Brazil, 26-28 February 2007, 3pp
 328. Jensen AA, Remmen A, Frydendal J, Valdiva S, Sonnemann G. A UNEP/SETAC Life Cycle Management Guide. Proceedings: CILCA’07, Sao Paulo, Brazil, 26-28 February 2007. 2pp
 329. Jensen AA. Tvivlsom rensning af kemidepot. Analyse. Ingeniøren 13/4-2007, nr. 15:7(1).
 330. Jensen AA. ”Life cycle management – a bridge to more sustainable products”. Proceedings of the 7th International Conference on Ecobalance, Tsukuba, Japan, 14-16 November 2006. pp. 413-416.
 331. Jensen AA. Prologue: The Life Cycle Management (LCM) Conferences – How They Came About. Int J LCA 2007; 12 (special issue):3-4.
 332. Remmen A, Jensen AA, Frydendal J. Life Cycle Management – A business guide to sustainability.  Paris: UNEP DTIE, 2007. ISBN: 978-92-807-2772-2.
 333. Jensen AA. Kemien I forbrugerprodukter og i indeklimaet. Leder. Dansk Kemi 2007; 88: 4.
 334. Posner S, Herzke D, Poulsen PB, Jensen AA. PFOA in Norway. Survey of national sources, TA-2354/2007. Oslo: Norwegian Pollution Control Authority, 2007.
 335. Jensen AA, Postlethwaite D. SETAC Europe LCA Steering Committee – the early years. Editorial. Int J LCA 2008; 13(1):1-6.
 336. Jensen AA, Leffers H. Emerging endocrine disrupters: perfluoroalkylated substances. International Journal of Andrology 2008; 31; 161-169.
 337. Bossi R, Poulsen PB, Jensen AA. Persistente fluorforbindelser i miljøet. Dansk Kemi 2008; 89(5):12-14.
 338. Fava J, Valdivia S, de Leeuw B, Ciroth A, Jensen AA, Sonnemann G. New activities launched in Warsaw and consultation on emerging ideas. Int J Life Cycle Assess 2008; 13: 371-373.
 339. Jensen AA, Poulsen PB, Bossi R. Kortlægning og miljø- og sundhedsmæssig vurdering af fluorforbindelser i imprægnerede produkter og imprægneringsmidler. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, no. 99. Miljøstyrelsen, 2008. http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-843-6/pdf/978-87-7052-844-3.pdf
 340. Jensen AA, Poulsen PB, Bossi R. Survey and environmental/health assessment of fluorinated substances in impregnated consumer products and impregnating agents. Survey of Chemical Substances in Consumer Products, No. 99. Danish Agency for Environmental Protection, 2008. http://www2.mst.dk/udgiv/publications/2008/978-87-7052-845-0/pdf/978-87-7052-846-7.pdf
 341. Knudsen HK, Jensen AA. Mest kemi i børneværelset. Tillæg til HVAC 10/2008: 12-13.
 342. Jensen AA. Europas kemikere mødtes i Torino. Dansk Kemi 2008; 89 (12): 5.
 343. Jensen AA. Møde i EuCheMS Division for Kemi og Miljø. Dansk Kemi 2008; 89 (12):8.
 344. Poulsen PB, Jensen AA, Bossi R, Jensen F, Olsen L. Use of polyfluorinated compounds in consumer articles in Denmark. Organohalogen Compounds 2008; 70: 390-393.
 345. Jensen AA. Risk assessment of boron in glass wool insulation. Environ Sci Pollut Res 2009; 16: 73-78.
 346. Jensen AA, Bergman Å. Hexabromocyclododecane (HBCDD) – a brominated flame retardant of “Very High Concern”. Brochure, January 2009. Updated January 2010, September 2011 and March 2013.
 347. Jensen AA. Hvorfor skal det være så svært? Leder. Dansk Kemi 2009; 90 (3):4.
 348. Joensen UN, Bossi R, Leffers H, Jensen AA.SkakkebækNE, Jørgensen N. Do Perfluoroalkyl Compounds Impair Human Semen Quality? Environ Health Perspec 2009; 117: 923-927.
 349. Joas A, Turunen L, Caserini S, Schleicher O, Jensen AA. Information exchange on reduction of dioxin emissions from domestic sources Bipro-European Commission contract no. 070307/2007/481007/MAR/C4. Final report April 2009. http://ec.europa.eu/environment/dioxin/pdf/report09.pdf
 350. Atherton J, Fava, J, Jensen A, Mozur M, Sandberg, P, Rebitzer G, Sonnemann G, Swarr T, Monsou BT, Valdiva S. Life Cycle Management. How business uses it to decrease footprint, create opportunities and make value chains more sustainable. Paris: UNEP/SETAC/WBCSD, 2009. http://www.unep.fr/scp/publications/details.asp?id=DTI/1208/PA;
 351. Jensen AA, Schleicher O, Sebastian W, Trap N, Zeuthen F. Forekomst af PCB i en- og tofamiliehuse. December 2009. http://www.ebst.dk/file/74259/pcb_enogtofamiliehuse.pdf; http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/B281D13B-D668-43C2-8EBE-83F97105E83B/0/pcb_enogtofamiliehuse.pdf
 352. Jensen AA. Nyt fra Stockholmkonventionen. Dansk Kemi 2010; 1/2: 8.
 353. Jensen AA. En ny ”Stænklap”- sag. Leder. Dansk Kemi 2010; 4: 4.
 354. Poulsen PB, Merrild HK Jensen AA. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kviksølv i energisparepærer og lysstofrør. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 104 2010. http://www.mst.dk/Publikationer/Publikationer/2010/05/978-87-92668-32-5.htm
 355. Jensen AA. Draft Guidance document on Alternatives to perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) and its derivatives. Stockholm Convention, 2010. UNEP/POPS/POPRC.6/INF/8.
 356. Buck RC, Franklin J, Berger U, Conder JM, Cousins IT, de Voogt P, Jensen AA, Kannan K, Mabury SA, van Leeuwen SPJ. Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in the environment: terminology, classification, and origins. Integr Environ Assess Manag 2011; 7: 513-541.
 357. Poulsen PB, Gram LK, Jensen AA, Rasmussen AA, Ravn C, Møller P, Jørgensen CR, Løkkegaard K. Substitution of PFOS for use in non-decorative hard chrome plating. Environmental Project no. 1371. DEPA, 2011. http://www.mst.dk/publikationer/publications/2011/06/978-87-92779-10-6.htm
 358. Swarr T, Fava J, Jensen AA, Valdivia, Vigon B. Life cycle management capability: an alternative approach. In: Towards life cycle sustainability management. Finkbeiner M (ed). Berlin: Springer, 2011. 35-42.
 359. Jensen AA. Imprægneringsmidler i focus. Leder i Dansk Kemi 2012; 93(4): 4.
 360. Lassen C, Jensen AA, Maag J, Christensen F, Kjølholt J, Jeppesen CN, Mikkelsen SH, Innanen S. Survey of alkylphenols and alkylphenol ethoxylates. Part of the LOUS-review. Environmental project No. 1470, 2013.The Danish Environmental Protection Agency. http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2013/04/978-87-92903-99-0.pdf
 361. Lassen C, Jensen AA, Potrykus A, Christensen F, Kjølholt J, Jeppesen CN, Mikkelsen SH, Innanen S. Survey of PFOS, PFOA and other perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances. Part of the LOUS-review. Environmental Project No. 1475, 2013. The Danish Environmental Protection Agency. http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2013/04/978-87-93026-03-2.pdf
 362. Posner S, Roos S, Poulsen PB, Jörundsdottir HO, Gunlaugsdottir H, Trier X, Jensen AA, Katsogiannis AA, Herzke D, Bonefeld-Jørgensen EC, Jönsson C, Pedersen GA, Ghisari M, Jensen S. Per- and polyfluorinated substances in the Nordic countries. Use, occurrence and toxicology. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.TemaNord 2013: 542, 231 pp. http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2013-542
 363. Pedersen EB, Jensen AA, Jacobsen P, Brauer C, Gunnarsen L, Meyer H, Ebbehøj N, Bonde JP. Risk of disease following occupational exposure to Polychlorinated Biphenyls (PCBs). Bispebjerg Hospital. Report to the Danish Occupational Research Council (AMFF), June 2013. http://www.ask.dk/~/media/ASK/pdf/Rapporter/Udredningsrapport%20om%20PCB%2024juni2013%20pdf.ashx
 364. Jensen AA. Health Risks of PCB in the Indoor Climate in Denmark – Background for setting recommended action levels. Copenhagen: Danish Health and Medicines Authority, 2013. http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/HAofPCBindoorDK_en.pdf
 365. Lassen C, Jensen AA, Crookes M, Christensen F, Jeppesen CN, Clausen AJ, Mikkelsen SH.  Survey of brominated flame retardants. Part of the LOUS-review. Environmental Project No. 1536, 2014. The Danish Environmental Protection Agency. http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2014/01/978-87-93026-90-2.pdf
 366. Tørsløv J, Slothuus T, Jensen AA. Survey of Trisodium nitrilotriacetate. A LOUS Review Report. Environmental Project No. 1545, 2014. http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2014/01/978-87-93026-99-5.pdf
 367. Jensen AA. Hexabromcyclododecan (HBCDD) – en miljøfarlig bromeret flammehæmmer på vej til at blive forbudt. Miljø og Sundhed 2014; 20(1): 8-15.
 368. Jensen AA. Skyldes fedmeepidemien miljøfaktorer? Miljø og Sundhed 2014; 20(1): 28-29.
 369. Kjølholt J, Jensen AA, Warming M. Short-chain Polyfluoroalkyl Substances (PFAS). A literature review of information on human health effects and environmental fate and effect aspects of short-chain PFAS. Environmental Project No. 1707, 2015. The Danish Environmental Protection Agency. http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2015/05/978-87-93352-15-5.pdf
 370. Lassen C, Jensen AA, Warming M. Alternatives to perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in textiles. LOUS Survey of chemical substances in consumer products. No. 137, 2015. The Danish Environmental Protection Agency. http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2015/05/978-87-93352-16-2.pdf
 371. Lassen C, Kjølholt J, Mikkelsen SH, Warming M, Jensen AA, Bossi R, Nielsen IB. Polyfluoroalkyl substances (PFASs) in textiles for children. Survey of chemical substances in consumer products No. 136, Danish Environmental Protection Agency, 2015. http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2015/04/978-87-93352-12-4.pdf
 372. Jensen AA. Hexabromocyclododecane (HBCDD) – A Hazardous Flame Retardant Used in Polystyrene Building Materials. In: Impacts of Atmospheric Pollutants on Ecosystems and Human Health, Chapter 2, pp. 25-31. Eds: Majumdar SK, Bhattacharya B. Institute of Ecotoxicology and Environmental Sciences: Kolkata, West Bengal, India, 2015. ISBN: 978-81-928924-3-6. http://www.iees.org.in
 373. Jensen AA. PCB-holdigt affald der tilføres konventionelle affaldsforbrændingsanlæg. Litteraturstudie. Miljøprojekt nr. 1794: Miljøstyrelsen, 2015. http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2015/nov/pcb-holdigt-affald-der-tilfoeres-konventionelle-affaldsforbraendingsanlaeg/
 374. Mikkelsen S, Hansen J, Jensen AA, Mortensen PB. Undersøgelse og vurdering af risikoen ved recirkulation af procesluft – Vurdering af Risikoen for øget påvirkning fra sundhedsskadelige eller generende gasser fra udvalgte arbejdsprocesser. Intern rapport til Arbejdstilsynet, januar 2016. Projekt nr. A077032-001.
 375. Lassen C, Brinch A, Jensen AA. Sources of perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) in the environment. Report M759. Norwegian Environment Agency, 2017. http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M759/M759.pdf
 376. Kogevinas M , Gwinn WM, Kriebel D, Phillips DH, Sim M, Bertke SJ, Calaf GM, Colosio C, Fritz JM, Fukushima S, Hemminki K, Jensen AA, Kolstad H, Mráz J, Nesnow S, Nylander-French LA, Parent ME, Sandy M, Smith-Roe SL, Stoner G, Suzuki T, Teixeira JP, Vodicka P, Tornero-Velez R, Guyton KZ, Grosse Y, El Ghissassi F, Bouvard V, Benbrahim-Tallaa L, Guha N, Vilahur N, Driscoll T, Hall A, Middleton D, Jaillet C, Mattock H, Straif K. IARC Monographs Vol 121: Carcinogenicity of quinoline, styrene, and styrene-7,8-oxide. Lyon: International Agency for Research on Cancer, 2018. Summary: Lancet Oncology 19(6):728-729, 2018.
 377. Jensen AA. Brænderøg og helbred – fra kilde til krop. Boganmeldelse. Dansk Kemi 2018; 99(4): 13.
 378. Brinch A, Jensen AA, Christensen F Risk assessment of fluorinated substances in cosmetic products. Survey of chemical substances in consumer products No. 169. Copenhagen: Danish Environmental Protection Agency, October 2018.  https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2018/10/978-87-93710-94-8.pdf