Vi lever i en tid, hvor der er et stort fokus på individet, og fællesskabet er kommet en smule i baggrunden, og det skal vi være varsomme med. Sammen er vi stærke, dette udtryk har du sikkert hørt flere gange, og der er virkelig rigtig meget sandhed i det. Skal vi udrette store ting, så skal vi samles og have fællesskabet aktiveret, så når vi virkelig langt. Vi lever i en global tid, hvor vi er rykket tættere på hinanden, og verden forekommer mindre, selvom den har den samme størrelse, som den altid har haft. Med teknologiens kommen er vi blevet forbundne på en helt anden, end vi har tidligere har oplevet, og der er både fordele og ulemper med det, sådan er det med alt her i tilværelsen, der er aldrig noget, som er entydig godt. Fællesskabet skal vi bevare og styrke, og vi skal huske på, at der er langt mere, der samler os end der deler os, det glemmer vi måske nogen gange!.

Comments are closed.