Grøn og

bæredygtig kemi

Om os

Nordisk Institut for Bæredygtige Produkter, Miljøkemi og Toksikologi

blev oprettet i 2010 med det formål at udføre forskning, udvikling, videnudveksling og rådgivning.

Senest nyt

Igangværende aktiviteter

 • Kemi, anvendelse, forurening og effekter af fluorstoffer (PFC, PFAS)
 • PFAS i kosmetik og udendørstøj.
 • Vurdering og kommunikation af farligheden af halogenerede flammehæmmere og andre persistente organiske forureninger (POPs).
 • Forbrænding af affald forurenet med POP.
 • Forekomst af PCB i bygninger, indeklima og affald. Sundhedseffekter.
 • Udsættelse i miljø og arbejdsmiljø for kræftfremkaldende stoffer, fx styren, quinolin, cobalt, vinylchlorid og substitutionsmuligheder.
 • Life cycle management (LCM), LCA impact assessment (LCIA), miljømærkekriterier og miljøvaredeklarationer (EPDs).
læs mere

Services

Begreber og redskaber for vurderinger af udvikling af grønne produkter og værdikæder, for eksempel:
home1
 • Livscyklusvurderinger
 • Livscyklusledelse
 • Miljømærkning og miljødeklarationer
 • Miljørigtig formgivning
 • Grøn og bæredygtig kemi
læs mere
 

Announcements and Advertisement

home2
home3

Kontakt

NIPSECT

SVEASVEJ 10, 3.1,
DK-1917 FREDERIKSBERG C.
M: +45 52 17 75 43
T: +45 48 17 75 15
nipsect@nipsect.dkaaj@nipsect.dk

This post is also available in: English