Tiden går – og i 2015 under opfølgning på Parisaftalen – fremviser Danmark den billigste vej til grøn energi omstilling.

Grøn energi er ikke grønne flasker der hænger på et træ, men en alternativ måde på at udvinde energi på en bæredygtig måde. Vi har igennem mange år haft vindmøller og vindmølle energien, der har vundet indpas i mange lande – og måske er det det man så har beregnet ud fra – og vi har da også i Danmark fået mange flere solceller rundt omkring på både huse og på store marker.

Tager vi så Paris der er en stor by – hvor der skal en masse energi til for at forsyne alle dem der bor i Paris – og helst uden forurening, så tænker jeg da at vi i Danmark er langt længere fremme end dem.
Så taler man om billigste vej til grøn energiomstilling, og her kan det da godt være at kæden hopper lidt af, for som vi ser energi priserne tage himmelflugten, hænger det ikke lige helt sammen.

Comments are closed.