Det konstante behov for at være online altid, er noget som kan tære på en uden at man rigtig lægger mærke til det. Det er ikke altid godt og gå med snuden nede i sådan en telefon, og det ville helt klart også være noget af det, som mange er kommet til skade ved og gøre. Nogle gange er det måske meget sundt for en, og få lidt afstand fra den digital verden og hvad der følger med den. Er man altid på et eller andet, fremkommer der også et paradoks på baggrund af det.

Man er hele tiden i nærheden af dem, som er fysisk langt fra en, men det er på samme tid også noget som kan distancere tingene fra, hvis det er man går ind for det. Det er ikke just nemt for alle bare lige sådan at lægge telefonen, ens tablet eller computeren fra sig. Det er noget som kræver en vis selvkontrol, som nogle gange kan være svært at opretholde, hvis man ikke lige får noget hjælp til det formål her.

Comments are closed.