Tror det eller ej, men der er faktisk mange mennesker ude i verden, som der ikke kan finde ud af at læse.
Derfor er man nødt til at have billeder, piktogrammer og meget mere, og med tiden har man gjort den slags mere eller mindre internationalt, så alle mennesker verden over kan afkode de samme beskeder.

Dette gælder jo både, om man er i kirke og skal genkende de religiøse afbildninger, som der kommer i flere forskellige størrelser, former og på forskellige materialer.

Der er mange beskeder ude i verden

Men det er jo så sandelig også ude i trafikken, hvor det handler om at vide, hvad de forskellige skilte forsøger at advare en om eller fortælle en.

Selvfølgelig kan den slags godt være forskelligt fra land til land, men det skal stadig være ret så nemt at regne ud, hvis man kommer langvejs fra.

Og farven må heller ikke være den udslagsgivende faktor, for folk kan være farveblinde.

Comments are closed.